La data de 20 iulie 2017 Curtea a făcut publică hotărârea în cauza Rotari c. Moldovei, cererea nr. 11448/13.

Reclamantul este Vera Rotari, născută în 1942, din Durleşti. Cererea reclamantului privind violarea articolelor 6 şi 13 din Convenţie şi articolul 1 din Protocolul Adiţional la Convenţie a fost comunicată Guvernului respondent.

Reclamantul nu a răspuns la scrisoarea Grefei din 21 martie 2017 prin care s-a solicitat prezentarea observaţiilor şi nici nu s-a cerut prelungirea termenului respectiv.

În lumina celor expuse mai sus Curtea a considerat că reclamantul nu doreşte menţinerea cererii pe rol şi a decis radierea acesteia.

Reclamantul a fost reprezentat în faţa Curţii de I. Sîrbu Beșliu, avocat din Chișinău.