În cauza Rotaru c. Moldovei, reclamantul este Ion Rotaru, născut în 1970 şi locuitor a Hârbovăţului.

Reclamantul s-a plâns în temeiul Articolului 3 din Convenţie că tratamentul medical forţat la care a fost supus într-un spital psihiatric a constituit tratament inuman şi degradant şi că spitalizările forţate, 38 de zile în 2011 şi 39 de zile în 2012, au fost ilegale şi contrare Articolului 5 din Convenţie.

Cererea reclamantului a fost comunicată Guvernului, care a prezentat observaţiile sale privind admisibilitatea şi fondul cauzei. Observaţiile au fost expediate reclamantului, el fiind invitat să prezinte propriile observaţii. Nu a fost primit nici un răspuns la scrisoarea Grefei.

Prin scrisoarea din 10 noiembrie 2016, expediată prin scrisoare recomandată, reclamantul a fost notificat despre expirarea termenului pentru expedierea observaţiilor sale şi că nu s-a cerut extinderea acestui termen. Reclamantul a primit această scrisoare la data de 23 noiembrie 2016, totuşi nu a fost primit nici un răspuns.

Curtea a considerat că în aceste circumstanţe reclamantul nu mai doreşte să-şi menţină cererea, astfel ea a decis radierea cererii de pe rolul său.