La data de 18 mai 2017 a fost făcută publică
decizia în cauza Enachi c. Moldovei (cererea nr. 4797/15), mai multe detalii la
http://old.lhr.md/news/478.html.

În fața Curții reclamanta se plângea, invocând
articolul 5 din Convenție,
de detenție ilegală și lipsa motivelor suficiente și
relevante pentru justificarea arestului.

La 28 februarie 2017 și 04 martie 2017 Curtea a
primit acordul de reglementare amiabilă a cauzei potrivit căruia reclamantul
și-a retras pretențiile împotriva Moldovei, iar Guvernul s-a obligat să
plătească o despăgubire de 12,000 Euro.

Curtea a luat notă de acordul de reglementare
amiabilă și a radiat cererea de pe rol.