Astăzi, Curtea
Europeană pentru Drepturile Omului a făcut publică decizia în cauza Enachi
c. Moldovei
.

Potrivit deciziei
Curții, reclamanta Galina Enachi a fost de acord să renunțe la orice pretenții
împotriva Republicii Moldova privind faptele care au motivat cererea sa, iar
Guvernul s-a angajat să-i achite 12.000 Euro cu titlu de prejudiciu material și
moral, precum și costuri și cheltuieli, plus orice taxă care ar putea fi
suportate.

În fața Curții,
reclamanta s-a plâns în temeiul Articolului 5 § 3 din Convenție, că arestul ei
în afara celor douăsprezece luni prevăzute de articolul 25 alineatul (4) din
Constituție a fost ilegal, precum și că deciziile instanțelor nu au avut la
bază motive relevante și suficiente atunci când s-a dispus prelungirea
arestului său, acesta fiind prelungit dincolo de un „termen rezonabil”,
fără niciun motiv.

Menționăm că, în
perioada de referință, reclamanta era un auditor autorizat. În iulie 2011, pe
numele ei a fost pornită o cauză penală cu cincisprezece capete de acuzare de
fraudă, fiind suspectată că în perioada aprilie-iulie 2011 a fraudat mai multe
firme private. Reclamanta a fost deținută în arest, inițial în perioada 22
iulie – 25 august 2011, apoi în perioada 17 noiembrie 2011 – 19 mai 2014, când
a fost schimbată măsura preventivă arestul în arest la domiciliu până la 8
septembrie 2014, când a fost eliberată sub control judiciar.

Mai multe detalii
despre cicumstanțele cauzei la http://old.lhr.md/news/478.html.

Acest
material este publicat în cadrul proiectului “Contribuția la respectarea
drepturilor omului în Republica Moldova” implementat de Asociația Obștească
”Juriștii pentru Drepturile Omului” cu sprijinul financiar acordat de Fundația
Est-Europeană, din resursele acordate de Guvernul Suediei. Opiniile exprimate
aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației
Est-Europene sau al Guvernului Suediei.