Astăzi, Moldova a fost
condamnată din nou de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, în cauza Gumeniuc
c. Moldovei
.

În mai 2006, reclamantului,
Andrei Gumeniuc, i-a fost aplicată o amendă de 60 lei (aproximativ patru euro
la acea dată) pentru depășirea vitezei. Întrucât reclamantul nu a achitat
amenda, un executor judecătoresc a solicitat Judecătoriei Ocnița ca amenda să
fie transformată într-o detenție administrativă de treizeci de zile. Ședința de
judecată s-a desfășurat în lipsa părților. Hotărârea instanței a fost un model
pre-tipărit pe care judecătorul l-a completat cu stiloul cu detaliile specifice
ale cauzei și nu conținea nicio mențiune că reclamantul a fost citat.

În baza hotărârii, reclamantul
a fost arestat și plasat în detenție, unde peste nouă ore a suferit un atac de
cord.

Ulterior, reclamantul
a depus recurs la Curtea de Apel, invocând că nu a fost citat corespunzător.
Totodată, a contestat și decizia poliției rutiere privind aplicarea amenzii.
Curtea de Apel Bălți a respins recursul pe motiv că reclamantul nu a contestat
decizia poliției rutiere în termenul legal, însă nu a argumentat în niciun fel
faptul că nu a fost citat la ședința în care a fost condamnat.

Curtea a considerat că
condamnarea reclamantului a avut loc cu încălcarea articolului 5 din Convenție
(Dreptul la libertate și siguranță) și i-a acordat 1.000 Euro cu titlu de
prejudiciu moral și 1.000 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

Mai multe detalii la http://old.lhr.md/news/534.html.

 

Acest
material este publicat în cadrul proiectului “Contribuția la respectarea
drepturilor omului în Republica Moldova” implementat de Asociația Obștească
”Juriștii pentru Drepturile Omului” cu sprijinul financiar acordat de Fundația
Est-Europeană, din resursele acordate de Guvernul Suediei. Opiniile exprimate
aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației
Est-Europene sau al Guvernului Suediei.