În data de 30 și 31
martie 2017, CtEDO a comunicat Guvernului cinci cererei noi contra Moldovei.

În cauza Andriuță
c. Moldovei
, reclamantul s-a plâns de ineficiența anchetei în cazul
decesului fiului său, survenit în urma unui accident rutier în anul 2010. Inițial,
investigația pe cazul dat a fost clasată pe motivul încălcării termenul legal
în care șoferului automobilului implicat în accident i se putea înainta
învinuirea, ca ulterior, urmărirea penală reluată să fie anulată de judecătorul
de instrucție pe motive de legalitate.

Reclamanții în cauza Mătăsaru
și Savițchi c. Moldovei
, în temeiul articolelor 5 și 11 din Convenție s-au
plâns de insuficiența despăgubirilor acordate de către Curtea Supremă de
Justiție ca urmare a achitării lor în cauzele în care au fost învinuiți de opunere
de rezistență la reținere și ultragierea colaboratorilor de poliție în timpul
unor proteste.

În cauzele Armeanu
și Vacarciuc c. Moldovei
și Cinchivschi
c. Moldovei
, reclamanții s-au plîns de încălcarea articolului 3 din
Convenție atât sub aspect material, cât și sub aspect procedural. Cererile se
referă la presupusa maltratare a reclamanților în timpul și pe perioada
arestului, precum și la ineficiența anchetei și a procedurilor judiciare.

Reclamantul în cauza Grumeza
c. Moldovei
, în temeiul articolului 6 din Convenție, s-a plâns de
încălcarea dreptului la un proces echitabil. Reclamantul fiind implicat într-un
accident rutier, inițial, în cadrul anchetei a avut calitate de victimă, ca
ulterior să fie considerat responsabil de comiterea accidentului.

Mai multe detalii la http://old.lhr.md/news/525.html

 

Acest
material este publicat în cadrul proiectului “Contribuția la respectarea
drepturilor omului în Republica Moldova” realizat cu sprijinul financiar
acordat de Fundația Est-Europeană, din resursele acordate de Guvernul Suediei.
Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere
al Fundației Est-Europene sau al Guvernului Suediei.