La data de 02 februarie 2017, Curtea a făcut publică decizia în cauza Caldarașan și alții c. Moldovei (cerere nr. 22894/13).

Invocând diferite articole ale Convenției, reclamanții s-au plâns de
neexecutarea sau executarea tardivă a hotărârilor definitive pronunțate în
favoarea lor și un recurs intern ineficient, în baza Legii nr. 87 din 21
aprilie 2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin
încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului
la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătorești.

Reclamanții:

 1. Maria CALDARAȘAN, născut în
  1958, locuiește în Căinari. În fața Curții a fost reprezentat de către F.
  DIGOR, avocat din Chișinău;
 2. Oleg DOBROVOLSCHI, născut în
  1948, locuiește în Chișinău. În fața Curții a fost reprezentat de către S.
  COPTU, avocat din Chișinău;
 3. Valentina CUHAREÈš, născut în
  1948, locuiește în Chișinău;
 4. Sergiu SCRIPNIC, născut în
  1947, locuiește în Ciorescu. În fața Curții a fost reprezentat de către S.
  MOCANU, avocat din Chișinău.

Cererile reclamanților, în temeiul articolelor 6 și 13 din Convenție și
articolului 1 din Protocolul nr. 1, au fost comunicate Guvernului, care a
transmis observațiile sale cu privire la admisibilitate și fondul cauzelor.
Aceste observații au fost trimise reclamanților care au fost invitați să-și
prezinte propriile observații. Scrisoarile grefei au rămas fără răspuns.

Prin scrisori recomandate din 8 septembrie 2016, Curtea a atras atenția
reclamanților, în temeiul articolului 37 § 1 a) din Convenție, asupra faptului
că perioada de timp pentru prezentarea
observațiilor
a expirat de la 07 iulie 2016 și că nu s-a solicitat prelungirea. Totodată, Curtea
i-a anunțat pe reclamanți că poate radia cererile de pe rol atunci când
circumstanțele conduc la concluzia că reclamantul nu intenționează să continue
examinarea cauzei. Conform avizelor recomandate, reclamanții au recepționat
scrisorile, fără a răspunde.

La 1 septembrie 2015, având în vedere similitudinea faptelor și problemele
juridice ridicate, Curtea a decis să comasesze prezentele cauze cu cererea nr.  16000/10
și alții (Ialtexgal Aurica S.A. și alții 60 c. Moldovei (dec.), nr.  16000/10
și alții, 1 septembrie 2015). Având în vedere noile circumstanțe din prezentele
cauze, Curtea consideră necesară divizarea lor de cererea nr. 16000/10
și alții.

De asemenea, Curtea a hotărât, în temeiul articolului 42 § 1 din regulament
său, să comaseze aceste patru cererei pentru a le examina împreună.

Având în vedere cele menționate mai sus
și în absența unor circumstanțe speciale în ceea ce privește respectarea
drepturilor garantate de Convenție sau de Protocoalele sale, Curtea, în
conformitate cu articolul 37 § 1
a) din Convenție, a considerat că nu este justificată continuarea
examinării prezentelor cererei. Astfel, în unanimitate, Curtea a decis să
radieze cererile de pe rol.