Asociația Obștească „Juriștii pentru Drepturile Omului” a lansat un portal web www.procuror.magistrat.md care reprezintă unica bază de date a tuturor procurorilor din Republica Moldova.

Pagina-web va urmări sporirea transparenței vis-a-vis de activitatea procurorilor din Republica Moldova și va asigura accesul cetățenilor la informația despre integritatea și parcursul profesional al fiecărui procuror din cadrul Procuraturilor de toate nivelele.

Aceasta bază de date conține informații cu privire la datele biografice ale procurorilor, poze de profil, performanțele profesionale, procedurile disciplinare inițiate și sancțiunile aplicate, dosarele pierdute de Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, declarațiile pe venit și interese, controlul veniturilor și a proprietăților, a conflictelor de interese, aparițiile în mass-media, precum și alte date relevante.

Menirea site-ului este să unifice informația despre procurorii din Moldova într-o singură resursă informațională veridică, ușor accesibilă și comprehensivă. De asemenea, vizitatorii vor avea posibilitatea să expedieze informații care vizează un anumit procuror.

Informația de pe portalul web www.procuror.magistrat.md poate fi incompletă, având în vedere că Procuratura Generală a refuzat să furnizeze lista procurorilor cu data și numărul Ordinului prin care au fost numiți în funcție, motivând în acest fel protecția datelor cu caracter personal.

Treptat, www.procuror.magistrat.md va deveni interactiv, iar cei interesați vor putea să intervină cu completări și comentarii pertinente.

Pentru informații suplimentare: Tatiana Puiu, Director de Proiect

tel. (022) 26 09 37, 079720003,

e-mail: puiutatiana@gmail.com