Jurnaliștii de investigație și organizațiile
neguvernamentale din Republica Moldova semnalează cu îngrijorare cazurile tot
mai frecvente de intimidare a jurnaliștilor care realizează investigații bine
documentate pe subiecte de interes public major și de blocare a accesului la
informatie în baza unor interpretări eronate și abuzive ale legii privind
protecția datelor cu caracter personal.

În semn de solidaritate cu
colegii care realizează investigații jurnalistice profesioniste, organizațiile neguvernamentale
lansează o campanie de susținere a jurnalismului de investigație și a accesului
la informație.
În cadrul acestei
campanii vor fi organizate mai multe activități, inclusiv cluburi de presă, o conferință
cu participarea experților din țară și de peste hotare ș.a. Toate instituțiile
mass-media sunt încurajate să participe în această campanie și să publice
bannerul atașat.

Totodată, autoritățile publice sunt chemate să
interpreteze și să aplice legea privind protecția datelor cu caracter personal
în mod rezonabil și în conformitate cu standardele europene.