Asociația Obștească „Juriștii pentru
Drepturile Omului” anunță tender pentru selectarea unei companii/persoane fizice
care ar transfera site-ul
www.magistrat.md (aplicația actuală fiind implementată în
Drupal 7) pe o altă platformă
/frame work. Pentru
dezvoltarea proiectului părțile vor conveni asupra cerințelor tehnice specifice.

Calcularea costurilor se va face pe bază
cost/oră a programatorului. Monitorizarea timpului se va efectua cu
Wakatime.com și se va raporta săptămânal timpul lucrat.

Numele domeniului: www.magistrat.md.

Termen de executare: 30 de zile.

Perioada pentru mentenanță și suport: 180 de zile.

Cerințe față de executor:

         
experiență
de cel puțin 3 ani în efectuarea sarcinilor similare celor propuse;

         
vor fi
prezentate exemple ale lucrărilor similare elaborate;

         
la
solicitare, vor fi prezentate scrisori de recomandare ale clienților;

         
vor fi
expediate CV-urile persoanelor implicate în proces;

         
la
solicitare, persoana responsabilă va efectua câteva exemple de modificări pentru
a demonstra abilitățile de dezvoltare corectă a aplicației.

După implementarea cerințelor tehnice, timp de
6 luni este necesar de oferit corectarea, fără costuri adiționale, a bug-urilor care vor fi detectate și raportate.

La
finalizarea executării sarcinilor,
compania/persoana
fizică selectată va asigura
un training privind gestionarea paginii-web.

Compania/persoana fizică interesată va prezenta oferta
tehnică și financiară în plicuri
separate și sigilate, cu
mențiunea „Dezvoltarea paginii-web www.magistrat.md”, până la data de 04 ianuarie 2017, ora 17:00 la sediul A.O. „Juriștii pentru Drepturile Omului”, mun. Chișinău,
str. Vlaicu Pîrcălab, 2, of.13.

Pentru informații suplimentare:

Tatiana Puiu, Director de Proiect,
tel. (022) 27 41 61, 079720003, E-mail: 
puiutatiana@gmail.com.