La data de 17 noiembrie 2016, Curtea a
făcut publice deciziile în cauzele Moldovan
c. Moldovei
(cerere nr. 81072/12),
Senatski c. Moldovei (cerere nr. 62530/13) și Lari c. Moldovei (cerere nr. 23589/14).

***

În cauza Moldovan, reclamantul, Tatiana
Moldovan, este cetățean al Republicii Moldova, născut în anul 1981 și locuiește
în Drochia. În temeiul articolelor 3 și 13 din Convenție, ea s-a plâns de
condițiile neadecvate de detenție și absența unei căi interne de atac eficiente.

La 17 decembrie 2014 și 13 ianuarie
2015, Curtea a primit declarațiile de reglementare amiabilă semnate de părți.
Reclamantul a fost de acord să renunțe la orice pretenții împotriva Republicii
Moldova, privind faptele care au dat naștere cererii sale. La rândul său, Guvernul
s-a angajat să achite 4.200  Euro cu
titlu de prejudiciu material și moral, precum și costuri și cheltuieli, plus
orice taxă care ar putea fi suportate de către reclamant.

Curtea a luat act de acordul de
reglementare amiabilă încheiat între părți, fiind convinsă de faptul că reglementarea
amiabilă s-a bazat pe respectarea drepturilor garantate de Convenție și
Protocoalele sale și a constatat că nici un alt motiv nu justifică examinarea
în continuare a cererii. Din aceste motive, Curtea în unanimitate, a decis să
radieze cererea de pe rol.

În fața Curții, reclamantul a fost
reprezentat de către M. Popescu, avocat din Chișinău.

***

În cauza Senatski, reclamantul, Dmitri
Senatski, este cetățean al Republicii Moldova, născut în anul 1970 și locuiește
în Chișinău. În temeiul articolului 6 din Convenție, s-a plâns de casarea
ilegală a unei hotărâri administrative emise în favoarea sa.

La 11 august 2016, Curtea a primit
declarația de reglementare amiabilă semnată de părți, în temeiul căreia reclamantul
fost de acord să renunțe la orice pretenții împotriva Republicii Moldova,
privind faptele care au dat naștere cererii sale, iar Guvernul s-a angajat să
achite 3.500  Euro cu titlu de prejudiciu
material și moral, precum și costuri și cheltuieli, plus orice taxă care ar
putea fi suportate de către reclamant.

Curtea a luat act de acordul de
reglementare amiabilă încheiat între părți, fiind convinsă de faptul că
reglementarea amiabilă s-a bazat pe respectarea drepturilor garantate de
Convenție și Protocoalele sale și a constatat că nici un alt motiv nu justifică
examinarea în continuare a cererii. Din aceste motive, Curtea în unanimitate, a
decis să radieze cererea de pe rol.

În fața Curții, reclamantul a fost
reprezentat de către L. Munteanu, avocat din Chișinău.

***

În cauza Lari, reclamantul, Ana
Lari, este cetățean al Republicii Moldova, născut în anul 1961 și locuiește în
Chișinău. În temeiul articolelor 6 și 13 din Convenție, s-a plâns de durata
excesivă a procesului civil pe care l-a intentat. Procesul a durat mai mult de
șase ani și nouă luni, trecând prin trei nivele de jurisdicție.

La 2 iunie 2016, Curtea a primit o
declarație de reglementare amiabilă semnată de părți. Prin această declarație,
Guvernul se angajează să achite reclamantului suma de 1,500 Euro cu titlu de
prejudiciu moral, precum și costuri și cheltuieli, iar reclamantul a renunțat
la toate pretențiile împotriva Republicii Moldova privind faptele care stau la
originea cererii.

La 1 septembrie 2015, Curtea a decis să
comaseze prezenta cerere, având în vedere similitudinea dintre cauze, la
cererile nr. 16000/10
și alții (Ialtexgal Aurica S.A. c.
Republicii Moldova și alții 60
(dec.), nr. 16000/10
și altele, 1 septembrie 2015). Curtea a considerat totuși că este necesar să
separe acestă cauză și a decis să o examineze separat.

Curtea a luat act de acordul de
reglementare amiabilă încheiat între părți. Instanța fiind convinsă de faptul
că reglementarea amiabilă s-a bazat pe respectarea drepturilor garantate de
Convenție și Protocoalele sale și a constatat că nici un alt motiv nu justifică
examinarea în continuare a cererii. Din aceste motive, Curtea, în unanimitate,
a decis să radieze cererea de pe rol în conformitate cu prevederile Articolului
39 din Convenție.

În fața Curții, reclamantul a fost
reprezentat de către Andrei Briceac, avocat din Chișinău.