A fost realizat un nou film
despre Curtea Europeană a Drepturilor Omului, destinat publicului larg. În acest
film este explicat modul de funcționare a Curții, fiind descrise provocările
întâmpinate și este arătat scopul activității sale prin intermediul cazuisticii
din jurisprudența acesteia.

La moment filmul
este disponibil în limbile engleză și franceză, urmând ca ulterior să fie
realizat în alte limbi a statelor membre a Consiliului Europei.