La
data de 20 octombrie 2016, Curtea a făcut publică decizia în cauza Uniunea
Inventatorilor și Raționalizatorilor ”Inovatorul” și Uniunea Societăților
Tehnico-Științifice c. Moldovei
(cererea nr. 11955/07).

Reclamanții,
Uniunea Inventatorilor și Raționalizatorilor ”Inovatorul” și Uniunea
Societăților Tehnico-Științifice, sunt două asociații obștești înregistrate în
Republica Moldova, cu sediul în Chișinău.
Asociațiile reclamante s-au plâns în temeiul articolului
6 din Convenție și în temeiul articolului 1 din Protocolul 1 la Convenție
despre anularea ilegală a unei hotărâri definitive în favoarea lor.

Cererea
reclamanților a fost comunicată Guvernului Republicii Moldova la data de 29
martie 2010, care a transmis observațiile sale cu privire la admisibilitatea și
fondul cauzei. Observațiile Guvernului au fost transmise reclamanților, care au
fost invitate să-și prezinte propriile observații. Niciun răspuns la scrisoarea
grefei nu a fost recepționat.

Prin
o scrisoarea recomandată din 24 august 2011, în temeiul articolului 37 § 1 a) din Convenție, Curtea a
atras atenția asociațiilor reclamante cu privire la faptul că perioada de timp
pentru prezentarea observațiilor sale a expirat la 21 septembrie 2010 și că nu s-a
solicitat prelungirea acesteia. Totodată, reprezentantului reclamanților, i-a
fost adus la cunoștință conținutul articolul 37 § 1 (a) al Convenției, care
prevede că Curtea poate radia cererea de pe rol atunci când circumstanțele
conduc la concluzia că reclamantul nu intenționează să continue examinarea
cauzei. Reclamantul a recepționat scrisoarea la 6 septembrie 2011. Cu toate
acestea, nici un răspuns nu a fost recepționat.

În
aceste condiții, conform articolului 37 § 1 (a) din Convenție, Curtea
considerat că reclamantul nu mai dorește să continue examinarea cererii sale.
Mai mult decât atât, în conformitate cu articolul 37 § 1, Curtea a constatat că
nu există circumstanțe speciale, respectarea drepturilor omului, care să impună
continuarea examinării cauzei. Având în vedere cele expuse mai sus, Curtea, în
unanimitate, a decis să radieze cererea de pe rol.

În fața Curții, reclamanții au
fost reprezentați de către Gh. Avornic, avocat din Chișinău.