La
data de 20 octombrie 2016, Curtea a făcut publică decizia în cauza Stadnițchi
c. Moldovei
(cererea nr. 47764/09).

Reclamantul,
Vladimir Stadnițchi, este cetățean al Republicii Moldova, născut în 1976 și
locuiește în Ghindești.
Reclamantul
s-a plâns, în temeiul articolului 4 din Protocolul nr. 7 la Convenție, că a
fost sancționat de două ori pentru aceeași încălcare fiscală.

Cererea
reclamantului a fost comunicată Guvernului Republicii Moldova la data de 12
iunie 2013, care a transmis observațiile sale cu privire la admisibilitatea și
fondul cauzei. Observațiile Guvernului au fost transmise reclamantului, fiind
invitat să-și prezinte propriile observații. Niciun răspuns la scrisoarea
grefei nu a fost recepționat.

Prin
o scrisoarea recomandată din 4 iulie 2014, Curtea a atras atenția reclamantului
că perioada de timp pentru prezentarea observațiilor sale a expirat la 5 mai
2014 și că nu a fost solicitată prelungirea acesteia. Totodată, reclamantului  i-a fost adus la cunoștință conținutul
articolul 37 § 1 (a) al Convenției, care prevede că Curtea poate radia cererea
de pe rol atunci când circumstanțele conduc la concluzia că reclamantul nu
intenționează să continue examinarea cauzei. Cu toate acestea, nici un răspuns
nu a fost recepționat.

În
aceste condiții, conform articolului 37 § 1 (a) din Convenție, Curtea
considerat că reclamantul nu mai dorește să continue examinarea cererii sale.
Mai mult decât atât, în conformitate cu articolul 37 § 1, Curtea a constatat că
nu există circumstanțe speciale, respectarea drepturilor omului, care să impună
continuarea examinării cauzei. Având în vedere cele expuse mai sus, Curtea, în
unanimitate, a decis să radieze cererea de pe rol.