La data de 02 septembrie
2016 Curtea a lansat un nou motor de căutare (“SOP” – State of Proceedings)
care permite utilizatorului să afle etapa procedurală a unei cereri. Motorul furnizează
informația privind toate cauzele care au fost alocate unei formațiuni judiciare
a Curții și care nu sunt anonime.

Informația este
accesibilă în termen de două luni de la fiecare eveniment procedural.

La momentul actual
limbile interfeței motorului sunt este în engleză, franceză, italiană și portugheză,
însă curând va fi disponibil în cele 36 de limbi oficiale a statelor membre.

Motorul de căutare