Decizia în cauza Spînu c. Moldovei

Reclamant în cauza Spînu c. Moldovei este Andrei Spînu,
cetățean al Republicii Moldova, cu domiciliul în Cobușca Nouă. Dînsul, în
temeiul articolelor 3 și 13 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, s-a
plâns de ineficiența anchetei în cazul leziunilor provocate de către o parte
privată și lipsa unor căi eficiente de atac în privința anchetei respective.

Cererea reclamantului a fost comunicată Guvernului
Republicii Moldova, care a prezentat propria poziție cu privire la
admisibilitatea și fondul cauzei. Observațiile respective au fost transmise
reclamantului, care a fost invitat să-și prezinte propriile observații. Dar la scrisoarea
grefei nu a parvenit niciun raspuns.

Prin scrisoarea recomandată din 9 noiembrie 2015,
reprezentantul a fost notificat că termenul pentru prezentarea observațiilor
sale a expirat la data de 21 iulie 2015 și că nicio prelungire a timpului nu a
fost solicitată. Totodată, reprezentantului reclamantului i-a fost adus la cunoștință
conținutul articolul 37 § 1 (a) al Convenției, care prevede că Curtea poate radia
cererea de pe rol atunci când circumstanțele conduc la concluzia că reclamantul
nu intenționează să continue examinarea cauzei. Reprezentantul reclamantului a
primit această scrisoare la 26 noiembrie 2015.

În aceste condiții, conform articolului 37 § 1 (a) din
Convenție, Curtea considerat că reclamantul nu mai dorește să continue
examinarea cererii sale. Mai mult decât atât, în conformitate cu articolul 37 §
1, Curtea a constatat că nu există circumstanțe speciale, respectarea
drepturilor omului, care să impună continuarea examinării cauzei. Având în
vedere cele expuse mai sus, Curtea, în unanimitate, a decis să radieze cererea de
pe rol.

În fața Curții reclamantul a fost reprezentat de I.
Malanciuc, avocat din Chișinău.