La data de 21 iulie 2016, Curtea a
făcut publică decizia în cauza Navrotki
c. Moldovei
  (cererea nr. 65953/11).

Reclamantul este Alexandr Navrotki,
cetățean al Republicii Moldova, care s-a născut în 1979 și locuiește în
Chișinău. Pentru informații a se vedea Cererile
comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei ianuarie 2013
, Navrotki c. Moldovei (cererea nr. 65953/11).

În fața Curții reclamantul s-a plâns în
temeiul Articolului 3 din Convenție, cu privire la lipsa asistenței medicale și
în temeiul Articolului 5 din Convenție, cu privire la lipsa de motive relevante
și suficiente privind arestarea și prelungirea arestului și despre faptul că
drepturile la apărare au fost încălcate pe perioada arestului.

La data de 9 iulie și 22 iulie 2013,
Curtea a primit acordul de reglementare amiabilă semnat de către părți, în
conformitate cu care, reclamantul a fost de acord să renunțe la orice pretenții
împotriva Republicii Moldova în privința faptelor care au stat la originea
acestei cereri în schimbul obligației Guvernului de a-i achita suma de 3 500
euro (EUR) care urmează să acopere orice prejudiciu moral și material, precum
și costuri și cheltuieli. Acesta va fi plătită în termen de trei luni de la
data notificării deciziei adoptate de Curte. În cazul neachitării acestei sume
în termenul celor trei luni, Guvernul s-a angajat să plătească dobândă simplă
la ea, de la expirarea termenului menționat pînă la data plății, la o rată
egală cu rata minimă de împrumut a Băncii Centrale Europene pentru perioada de
întârziere, plus trei puncte procentuale. Plata va constitui soluționarea
definitivă a cauzei.

Curtea a luat act de acordul de
reglementare amiabilă încheiat între părți, fiind convinsă de faptul că
reglementarea amiabilă s-a bazat pe respectarea drepturilor garantate de
Convenție și Protocoalele sale și a constatat că nici un alt motiv nu justifică
examinarea în continuare a cererii. Din aceste motive, Curtea, în unanimitate,
a decis să radieze cererea de pe rol. 

Reclamantul a fost reprezentat în fața
Curții de către V. Èšurcan și M. Belinschi, avocați din Chișinău.