În cauza Salcieni c. Moldovei, reclamantul Salcieni S.R.L., este o
companie înregistrată în Republica Moldova.

Compania reclamantă a susținut că
prin anularea abuzivă a hotărârii definitive a fost încălcat dreptul la un proces
echitabil și dreptul la respectul proprietății.

Cererea companiei reclamante a fost comunicată Guvernului care a transmis
observațiile sale pe marginea admisibilității și temeiniciei cererii.
Observațiile sale au fost transmise reprezentantului reclamantului, care a fost
invitat să le prezinte pe ale sale, însă acesta nu a răspuns.

Printr-o scrisoare recomandată cu aviz de primire din data de 11 martie
2013 Curtea a atras atenția reprezentantului companiei reclamante că termenul
acordat pentru prezentarea observațiilor a expirat la 18 decembrie 2012 și că
el nu a solicitat prelungirea acestuia. Între altele, ea a precizat că,
potrivit dispozițiilor acestui articol, ea poate radia o cerere dacă, așa cum
este cazul în speță, circumstanțele indică faptul că reclamantul nu dorește să
mențină cererea. Reprezentantul companiei reclamante a primit scrisoare la 18
martie 2013, însă nu a trimis nici un răspuns.

În lumina celor de mai sus, Curtea a conchis că compania reclamantă nu
dorește să mențină cererea sa în sensul articolului 37 § 1 a) al Convenției și
a decis radierea acesteia de pe rol.

Compania reclamantă a fost reprezentată în fața Curții de V. Pelin, avocat
în Chișinău.

***

În cauza Codrul S.R.L. c. Moldovei, reclamantul Codrul S.R.L., este o
companie înregistrată în Republica Moldova.

Cererea companiei reclamante, privind echitatea procesului și pretinsa
violare a dreptului de proprietate, a fost comunicată Guvernului care a
transmis observațiile sale pe marginea admisibilității și temeiniciei cererii.
Observațiile sale au fost transmise reprezentantului reclamantului, care a fost
invitat să le prezinte pe ale sale, însă acesta nu a răspuns.

Printr-o scrisoare recomandată cu aviz de primire din data de 22 iunie 2012
Curtea a atras atenția reprezentantului companiei reclamante că termenul
acordat pentru prezentarea observațiilor a expirat la 26 aprilie 2012 și că el
nu a solicitat prelungirea acestuia. Între altele, ea a precizat că, potrivit
dispozițiilor acestui articol, ea poate radia o cerere dacă, așa cum este cazul
în speță, circumstanțele indică faptul că reclamantul nu dorește să mențină
cererea. Reprezentantul companiei reclamante a primit scrisoare la 02 iulie
2012, însă nu a trimis nici un răspuns.

În lumina celor de mai sus, Curtea a conchis că compania reclamantă nu
dorește să mențină cererea sa în sensul articolului 37 § 1 a) al Convenției și
a decis radierea acesteia de pe rol.

***

În cauza RED NORD-VEST S.A. c. Moldovei, reclamantul Red Nord-Vest, este
o companie înregistrată în Republica Moldova.

Cererea companiei reclamante, privind echitatea procesului, a fost
comunicată Guvernului care a transmis observațiile sale pe marginea
admisibilității și temeiniciei cererii. Observațiile sale au fost transmise
reprezentantului reclamantului, care a fost invitat să le prezinte pe ale sale,
însă acesta nu a răspuns.

Printr-o scrisoare recomandată cu aviz de primire din data de 15 februarie
2013 Curtea a atras atenția reprezentantului companiei reclamante că termenul
acordat pentru prezentarea observațiilor a expirat la 21 ianuarie 2013 și că el
nu a solicitat prelungirea acestuia. Între altele, ea a precizat că, potrivit
dispozițiilor acestui articol, ea poate radia o cerere dacă, așa cum este cazul
în speță, circumstanțele indică faptul că reclamantul nu dorește să mențină
cererea. Potrivit informației primite de la oficiul poștal, reprezentantul
companiei reclamante nu a ridicat scrisoarea Curții de la poștă.

În lumina celor de mai sus, Curtea a conchis că compania reclamantă nu
dorește să mențină cererea sa în sensul articolului 37 § 1 a) al Convenției și
a decis radierea acesteia de pe rol.

Compania reclamantă a fost reprezentată în fața Curții de S. Cozma, avocat
în Chișinău.