Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a ales pe Dnul Dean
Spielmann (Luxembourg) în calitate de noul său Președinte. Mandatul acestuia începând cu
1 noiembrie 2012.

Președintele Curții este ales prin vot secret de plenara
Curții.

Dean Spielmann îl succedează pe Sir Nicolas Bratza (Marea
Britanie), al cărui mandat încetează la 31 octombrie 2012.

Dean Spielmann s-a născut la 26 octombrie 1962 în Luxembourg
(CV-ul acestuia poate fi găsit pe acest link). El este judecător la Curte
începând cu 24 iunie 2004 și Președintele Secțiunii începând cu 01 februarie
2011. El a fost ales Vice-Președintele Curții la 02 iulie 2012.