La 1 iunie 2010, Protocolul nr. 14 la CEDO a intrat în vigoare, după ce a fost ratificat de către toate statele membre ale Consiliului Europei, Federația Rusă fiind ultima care a depus instrumentele de ratificare, la 18 februarie 2010, înainte de deschiderea Conferinței Ministeriale de la Interlaken.


Protocolul nr. 14 a fost elaborat pentru a garanta eficiența sistemului european de protecție a drepturilor omului garantat prin Convenție. Odată cu mărirea numărului de state membre ale Consiliul Europei, numărul de cereri depuse la Curtea Europeană a crescut vertiginos, depășind cu mult capacitățile Curții de a le examina. La sfârșitul anului 2009, pe rolul Curții se aflau 119,300 de cereri pendinte.


Volumul excesiv de lucru al Curții este cauzat, în principal, de doi factori, și anume:  • procesarea unui număr mare de cauze care sunt declarate inadmisibile (mai mult de 90% din cereri, care se resping prin decizia unui complet din trei judecători);

  • cererile care se referă la probleme structurale, pe marginea cărora Curtea a adoptat deja hotărțri de constatate a violărilor Convenției și în care există o jurisprudență bine stabilită. Aceste cereri, numite repetitive, stau la baza a circa 60% din toate hotărârile Curții adoptate în fiecare an.

Protocolul nr. 14 prevede o serie de modificări în vederea perfecționării mecanismului de examinare a cauzelor de către Curte și simplificării procedurii de examinare, precum și sporirii independenței judecătorilor Curții (introducerea instituției „judecătorului unic” și a unui nou criteriu de admisibilitate, interzicerea realegerii judecătorilor Curții, etc.).


Având în vedere că intrarea în vigoare a Protocolului 14 era incertă, ceea ce putea duce la blocarea activității Curții, a fost elaborat Protocolului nr. 14 bis la CEDO, care permitea aplicarea provizorie, până la intrarea în vigoare a Protocolului 14, a unor instituții din Procolul 14 (instituția „judecătorului unic” și noile competențe ale Comitetului de 3 judecători) în raport cu statele care l-au ratificat. Prorocolul nr. 14 bis a intrat în vigoare la 1 octombrie 2009. Odată cu intrarea în vigoare a Protocolului nr. 14, Protocolului nr. 14 bis nu mai generează efecte.


După intrarea în vigoare a Protocolului nr. 14, prevederile acestuia vor fi aplicate tuturor cererilor pendinte. Totuși, există o excepție care se referă la noua condiție de admisibilitate, care nu va fi aplicată cererilor care au fost declarate admisibile până la intrarea în vigoare a Protocolului nr. 14. În termen de doi ani de la intrarea în vigoare a Protocolului nr. 14, acest criteriu de admisibilitate va putea fi aplicat doar de către Camere și Marea Cameră.


Potrivit estimărilor, modificările propuse prin Protocolul nr. 14 vor spori eficiența Curții în examinarea cauzelor cu 15-20%. Totuși, acesta nu va soluționa problema numărului mare de cereri pendinte. Astfel, este necesară reformarea în continuare a mecanismului Convenției.


La 18 și 19 februarie 2010, a fost organizată Conferința Ministerială de la Interlaken cu scopul de a stimula reformarea CtEDO. Lucrările Conferinței s-au finalizat prin adoptarea unei declarații a reprezentanților celor 47 de state membre la CoE. Potrivit acestei declarații, este necesar de a stabili o balanță echitabilă între cauzele noi care sunt depuse la CtEDO și cele înregistrate deja și de a reduce volumul celor aproximativ 120,000 de cereri într-un mod care să garanteze examinarea într-un termen rezonabil a cererilor noi. În scopul realizării acestor obiective, declarația conține un Plan de acțiuni care prevede o listă de măsuri pe termen scurt și mediu, precum și o agendă de implementare a acestora. Comitetul de Miniștri urmează să evalueze, între 2012 și 2015, în ce măsură implementarea Protocolului nr. 14 și a Planului de acțiuni de la Interlaken a ameliorat situația la CtEDO și să decidă, înainte de sfârșitul anului 2015, necesitatea adoptării unor noi acțiuni.


***


Protocolul nr. 14 a fost deschis spre semnare la 13 mai 2004. Moldova a semnat Protocolul nr. 14 la 10 noiembrie 2004 și l-a ratificat la 22 august 2005. Protocolul nr. 14 bis nu a fost semnat și nici ratificat de către Republica Moldova.