Aviz din 15 iunie 2010 adresat Ministerului Justiţiei la proiectul de Lege privind compensarea de către stat a prejudiciului cauzat în urma încălcării termenului rezonabil în procesul de judecare a cauzelor sau de executare a hotărârilor instanţelor judecătoreşti;