La 14 aprilie 2010, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a prezentat cel de-al treilea raport privind supravegherea executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului.


Potrivit raportului, volumul de lucru al Comitetului de Miniștri s-a mărit de 3 ori în ultimii 10 ani în privința hotărârilor noi și de 4 ori în privința hotărârilor pendinte, ceea ce implică de asemenea o creștere a termenului de executare.


În 2009, Departamentul pentru Executarea Hotărârilor din cadrul Comitetului de Miniștri a primit spre examinare 1,515 de hotărâri noi, cu 9% mai mult față de 2008, inclusiv 204 hotărâri importante care privesc problemele sistemice. În 2009, numărul hotărârilor pendinte pe rolul Comitetului de Miniștri a crescut cu 18% față de 2008, de la 7,328 la 8,661 de hotărâri. În 2009 a sporit și numărul hotărârilor pendinte importante, de la 997 la 1,128, înregistrând o creștere față de 2008 cu 13%. Compensațiile acordate victimelor prin hotărârile nou-parvenite în 2009 se ridică la circa EUR 54 milioane.


În raport s-a subliniat faptul că în ultimii ani a sporit semnificativ numărul de hotărâri referitoare la chestiuni complexe și sensibile (spre exemplu, libertatea de religie sau de asociere) sau la situații ce necesită reforme structurale (cum ar fi, durata excesivă a procedurilor sau neexecutarea hotărârilor judecătorești). Un exemplu în acest sens îl reprezintă hotărârea pilot Olaru și Alții c. Moldovei, din 28 iulie 2009, prin care s-a indicat soluționarea problemei neexecutării hotărârilor judecătorești privind acordarea spațiului locativ de stat.


În raport s-a mai menționat că una dintre contribuțiile semnificative recente privind procedura de executare este adoptarea Recomandării (2008)2 către statele membre privind capacitatea națională efectivă de executare rapidă a hotărârilor CtEDO. În raport a fost notată și adoptarea Recomandării (2010)3 privind remediile efective pentru durata excesivă a procedurilor, în care s-a recomandat atât accelerarea procedurilor pendinte, cât și compensarea victimelor pentru prejudiciile suportate din cauza termenelor administrării justiției.


Raportul conține statistici detaliate care evidențiază tendințele principale ale evoluției procesului de executare în 2009, inclusiv statistici pe state, și o analiză tematică a celor mai importante progrese în executarea hotărârilor pendinte.


La data de 31 decembrie 2009, numărul hotărârilor contra Moldovei pendinte în fața Comitetului de Miniștri era de 128, dintre care 38 (30%) sunt hotărâri importate, iar 90 (70%) sunt hotărâri clone/repetitive sau izolate. Acest număr reprezintă 1.62% dintre toate hotărârile pendinte în fața CM, pe primul loc situându-se Italia cu 31.33%, după care urmează Turcia cu 15.62% și Federația Rusă cu 9.34%. După numărul hotărârilor executarea cărora este monitorizată de CM, Moldova este printre primele 10 state. 


Numărul hotărârilor contra Moldovei care au devenit definitive în 2009 este de 27, dintre care 8 (30%) sunt hotărâri importante, iar 19 (70%) sunt hotărâri clone/repetitive sau izolate. Acest număr reprezintă 1.78% dintre totalul de hotărâri devenit definitive în 2009. Pe primul loc s-a poziționat Turcia cu 19.21%, Rusia cu 17.49% și România cu 12.67%. Dintre hotărârile importante noi prezentate Comitetului de Miniștri în 2009, 6% sunt îndreptate contra Moldovei.


Dintre cele 23 de hotărâri contra Moldovei, pentru care termenul-limită de achitare a satisfacției echitabile a expirat în 2009, 16 hotărâri (70%) au fost executate în termen, cu privire la 7 hotărâri (30%) – Guvernul nu a transmis până la 31 Decembrie 2009 informația referitoare la plata satisfacției echitabile.


Moldova este lider la capitolul sumelor acordate cu titlu de satisfacție echitabilă prin hotărârile CtEDO care au devenit definitive în anul 2009. Prin aceste hotărâri Moldova a fost obligată la plata a EUR 14,219,000 (26% dint totalul sumelor care urmau a fi plătite). Țara noastră este urmată de România cu EUR 11,911,000, de Rusia cu EUR 7,250,000 și Turcia cu EUR 6,132,000. Dintre sumele pentru satisfacție echitabilă, EUR 13,940,006 au  fost acordați pentru daune materiale, EUR 235,500 pentru daune morale și EUR 43,120 cu titlu de costuri și cheltuieli.


Examinarea hotărârilor Mitropolia Basarabiei și Alții c. Moldovei (cererea nr. 45701/99) și Biserica Adevărat Ortodoxă din Moldova (cererea nr. 952/03) a fost încheiată definitiv în anul 2009 în baza informației primite privind executarea.


 


Raportul Comitetului de Miniștri pe anul 2009 privind supravegherea executării hotărârilor CtEDO (în limba engleză)


Raportul Comitetului de Miniștri pe anul 2009 privind supravegherea executării hotărârilor CtEDO (în limba franceză)