La 22 ianuarie 2010, CtEDO a adoptat cel de-al doilea aviz consultativ al său și a conchis, în unanimitate, că lista candidaților pentru alegerea judecătorului la CtEDO din partea unui anumit stat, care deja a fost depusă la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, nu poate fi retrasă și înlocuită cu o nouă listă după expirarea termenului-limită indicat de către Adunarea Parlamentară pentru depunerea listei.


Această cerere de a da un aviz consultativ provine dintr-un schimb de scrisori între autoritățile Ucrainei și Adunarea Parlamentară privind componența listei candidaților pentru alegerea judecătorului la CtEDO din partea Ucrainei. În urma retragerii unui candidat dintre cei trei din partea Ucrainei, în septembrie 2007, din motive personale, autoritățile ucrainene au anunțat retragerea întregii liste. În octombrie 2007, Adunarea Parlamentară a conchis că nu existau circumstanțe excepționale care justificau retragerea listei, solicitând ca Ucraina să prezinte un candidat suplimentar și nu o nouă listă. Această cerere a fost reînnoită în decembrie 2007.


La 15 iulie 2009, Comitetul de Miniștri, a solicitat Curții, în temeiul art. 47 CEDO, să dea un aviz consultativ privind următoarele întrebări:


1. (a) Poate o listă de trei candidați, nominalizată de către un stat pentru alegerea judecătorului la CtEDO din partea acelui stat și prezentată Adunării Parlamentare, să fie retrasă și înlocuită cu o nouă listă de trei candidați? Dacă da, există vreun termen-limită?


(b) Pot oare candidații din lista retrasă să fie considerați ca și nominalizați de către un stat, în sensul art. 22 CEDO?


(c) Este oare obligată Adunarea Parlamentară să ia în considerație noua listă de candidați depusă de un stat în locul celei retrase anterior?


2. (a) Dacă unul sau mai mulți candidați dintr-o listă depusă la Adunarea Parlamentară de către un stat se retrag înainte ca Adunarea să voteze pe marginea acelei liste, este oare obligat statul, potrivit Convenției, să prezinte unul sau mai mulți candidați suplimentari pentru completarea listei sau este în drept să prezinte o nouă listă?


(b) Condițiile prevăzute în paragrafele 1 și 2 din anexa la Rezoluția 1432 (2005) a Adunării Parlamentare a CoE constituie oare o încălcare a responsabilităților Adunării în virtutea art. 22 CEDO de a lua în considerare o listă sau un nume de pe o asemenea listă, în baza criteriilor prevăzute de art. 21 CEDO?


Cererea pentru aviz consultativ a fost alocată Marii Camere a CtEDO. Adunarea Parlamentară și guvernele a 16 state (Republica Cehă, Estonia, Franța, Grecia, Irlanda, Malta, Moldova, Olanda, Polonia, Portugalia, Rusia, Serbia, Slovacia, Suedia, Ucraina și Regatul Unit) au depus comentarii scrise cu privire la acest subiect.


Competența CtEDO în domeniul avizelor consultative. CtEDO a observat că competența sa potrivit art. 47 CEDO, este limitată la „probleme juridice privind interpretarea Convenției și a protocoalelor sale”. Întrebările de la 1.a până la 2.a, privind drepturile și obligațiile Adunării Parlamentare în procedura de alegere a judecătorilor, au caracter juridic și corespund limitei competenței potrivit art. 47 CEDO. Pe de altă parte, întrebarea 2.b, care se referă la compatibilitatea unei rezoluții a Adunării Parlamentare cu Convenția, nu corespunde cu competența CtEDO privind avizele consultative.


Fondul. CtEDO a considerat că statele pot, în exercitarea suveranității lor, să decidă, pe motive proprii, retragerea listei de candidați la funcția de judecător CtEDO. Totuși, nu ar fi compatibil cu desfășurarea normală a procedurii de alegere să se permită statelor membre să-și retragă listele fără restricții sau condiții, după ce acestea au fost deja prezentate Adunării Parlamentare. Astfel, se prezumă că, înainte de a depune listele, statele organizează la nivel național propria lor procedură de selectare într-un mod care să le permită desemnarea candidaților calificați. Orice posibilitate de a retrage lista mai târziu ar împiedica cursul normal și termenele procedurii de alegere a judecătorilor de către Adunarea Parlamentară. În opinia CtEDO, este astfel rezonabil ca termenul-limită pentru retragerea listei să coincidă cu termenul-limită fixat pentru statele membre să depună listele la Adunarea Parlamentară.


În concluzie, CtEDO a conchis că statele membre pot să retragă și să înlocuiască lista candidaților la postul de judecător la CtEDO, dar numai cu condiția ca ele să o facă înainte de termenul-limită fixat de Adunarea Parlamentară pentru prezentarea listelor de candidați (întrebarea 1.a). După această dată, statele membre nu vor avea dreptul să retragă listele lor. Prin urmare, dacă retragerea va avea loc până la expirarea acestui termen-limită: candidații de pe lista retrasă de către statul membru nu vor mai putea fi considerați ca nominalizați (întrebarea 1.b); candidații de pe o nouă listă urmează a fi luați în considerare de către Adunarea Parlamentară (întrebarea 1.c) și statele membre vizate pot fie să înlocuiască candidații absenți sau să prezinte o nouă listă din trei candidați (întrebarea 2.a). Dacă, totuși, retragerea a avut loc după expirarea termenului-limită, statele membre vizate sunt restricționate doar la înlocuirea candidatului absent (întrebarea 2.a).


 


Avizul consultativ al CtEDO din 22 ianuarie 2010 (în engleză)  


Avizul consultativ al CtEDO din 22 ianuarie 2010 (în franceză)