La 20 martie 2009, în cadrul unui seminar, asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” a lansat volumele 5-7 ale lucrării „Hotărârile și deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești”.  Lansarea a avut loc în incinta cantinei Aparatului Guvernului, începând cu ora 15.00. În cadrul lansării au ținut discursuri dl Mihai POALELUNGI, actualul judecător ales din partea Moldovei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, și dl Vladimir GROSU, Reprezentantul Guvernului Republicii Moldova în fața Curții Europene a Drepturilor Omului.


Volumele lansate conțin culegerea completă a hotărârilor și deciziilor CtEDO în cauzele moldovenești pentru 18 luni traduse în limba de stat. Ele includ jurisprudența Curții în perioada 1 ianuarie 2007 – 30 iunie 2008 și sunt o continuare logică a primelor patru volume lansate de către asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” în ianuarie 2008.


Publicația a fost elaborată, cu precădere, cu scopul de a înlătura barierele lingvistice apărute la aplicarea Convenției Europene pentru Drepturile Omului și pentru a asigura un mai bun acces al specialiștilor la jurisprudența acestui tribunal internațional.


Publicația a apărut în 1,000 de exemplare. Acestea vor fi distribuite gratuit judecătorilor, procurorilor, avocaților, principalelor biblioteci, autorități publice și organizațiilor non-guvernamentale care se ocupă de apărarea și promovarea drepturilor omului.  Aceste trei volume vor fi distribuite acelorași persoane care au beneficiat de primele patru volume. Pentru a afla mai multe detalii despre distribuirea cărtilor, vă rugăm să ne contactati la numărul de telefon 27 41 61, parsona de contract Sorina MACRINICI.


Varianta electronică a acestor hotărâri și decizii este, de asemenea, disponibilă pe pagina web a asociației „Juriștii pentru drepturile omului” (volumul V, volumul VI, volumul VII). Tot aici este accesibilă și fiecarea hotărâre sau decizie tradusă în parte.


Traducerea și publicarea acestor hotărâri și decizii a fost efectuată de către asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului”, cu suportul financiar al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Suedia și al Comisiei Europene și Consiliului Europei.