În anul 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a adoptat 33 de hotărâri în cauze moldovenești. Doar într-un singur caz Curtea nu a constatat o violare a Convenției Europene pentru Drepturile Omului (Convenția). Pe marginea acestor hotărâri, Curtea a obligat Moldova să plătească peste EUR 9,400,000. De asemenea, în anul 2008 Curtea a scos de pe rol cu acordarea compensațiilor 22 de cauze moldovenești, în cadrul cărora au fost acordate peste EUR 325,000. Sumele acordate în baza acestor hotărâri și decizii depășesc cu mult bugetul justiției pentru anul 2008.


Urmând tradiția din anii 2006 și 2007, asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” a întocmit lista persoanelor vinovate de pierderea de către Republica Moldova, în anul 2008, a cauzelor la Curte.


Lista a fost întocmită pentru a aduce la cunoștința publicului informația și, eventual, a ajuta autoritățile în inițierea acțiunilor de regres împotriva persoanelor vizate. Asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” nu susține inițierea acțiunii în orice caz de constatare a violării Convenției de către Curte. Totuși, în cazul în care încălcarea fost comisă cu intenție sau din culpă gravă, acțiunea de regres ar trebui să fie inevitabilă. Spre regret, această procedură de compensare a prejudiciilor cauzate statului practic nu este folosită de către autorități, deși din multe hotărâri ale Curții reiese clar că acțiunile care a dus la violarea Convenției nu puteau avea loc decât intenționat.    


Această listă a fost întocmită în baza informațiilor deținute de către avocații care au reprezentat reclamanții la Curte și în baza hotărârilor Curții Europene. Din acest motiv, ea este incompletă și ar putea conține inexactități.


 


Lista persoanelor vinovate de pierderea de către Moldova, în anul 2008, a cauzelor la CtEDO


Lista deciziilor CtEDO, în baza cărora s-au acordat compensații, pronunțate în cauzele moldovenești în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2008


 


Notă: În lista persoanelor vinovate inițial amplasată pe pagina web, la hotărârea Guja c. Moldovei, a fost indicat incorect că completul care a respins recursul a fost compus din judecătorii CSJ Anastasia PASCARI, Tatiana RÄ‚DUCANU și Sveatoslav MOLDOVAN. Regretăm profund ascest lucru, iar greșeala a fost înlăturată. În fapt, acești judecători au dispus restabilirea reclamantului în funcție după hotărârea Curții.