Foto: https://www.echr.coe.int

 

Hotărârea din 17 ianuarie 2023 în cauza Machina c. Moldovei, cererea nr. 69086/14.

Curtea a constatat, în unanimitate, următoarele:

Violarea Articolului 3, sub aspect material și procedural –

– tratament inuman și degradant;

– întârzierea nerezonabilă a autorităților penitenciare pentru depistarea deținutului cu Hepatita C;

– omisiunea de a investiga plângerea reclamantului privind infectarea pe durata detenției;

– omisiunea de a întreprinde măsuri eficiente în scopul prevenirii transmiterii bolilor contagioase în detenție;

– supravegherea și tratament medical inadecvat în penitenciar.

Violarea Articolului 13 combinat cu Articolul 3 pentru lipa unui remediu eficient în ceea ce privește asistența medicală inadecvată.

Curtea a acordat reclamantului suma de 9,800 Euro cu titlu de prejudiciu moral și 2,500 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

***

Hotărârea din 17 ianuarie 2023 în cauza Minasian și alții c. Moldovei, cererea nr. 26879/17.

Curtea a constatat, în unanimitate, următoarele:

Violarea Articolului 5 § 1 din Convenție –

– detenția copiilor minori fără vreo bază legală, acompaniind mama acestora în detenție;

– omisiunea instanțelor naționale de examina chestiunea dacă detenția copiilor este o măsură de ultim resort și dacă centrul de detenție este corespunzător pentru adăpostirea familiilor cu copii minori.

Violarea Articolului 5 § 4 din Convenție –

– incapacitatea copiilor de a contesta legalitatea detenției acestora.

Curtea a acordat reclamanților suma de 10,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral.