26 ianuarie 2023 – Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut public raportul de activitate pentru anul 2022. Conform raportului, la 31 decembrie 2022, 1.020 de cereri pendinte erau îndreptate împotriva Moldovei, aceasta situându-se pe locul 12 din 46 de state.

Dintre acestea, 642 (630 în anul 2021) cereri vizând Moldova au fost alocate unui organ judiciar; 301 cereri au fost comunicate Guvernului; au fost pronunțate 34 hotărâri.

După numărul de cereri alocate unui organ judiciar raportat la populația țării, Moldova este pe locul 4, cu indicele 2,47 cereri la 10.000 locuitori.

În privința Moldovei, pe parcursul anului 2022, Curtea a pronunțat 34 hotărâri, dintre care în 31 hotărâri a fost constatată cel puțin o violare a Convenției din partea Republicii Moldova. Suma prejudiciilor pe care Guvernul Republicii Moldova a fost obligat să le achite reclamanților se ridică la 529.348 Euro.

Analiza pe articole a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțate în cauzele moldovenești în anul 2022 relevă încălcarea următoarelor articole de către Republica Moldova:

  • Articolul 2 – Dreptul la viață, sub aspect material (1 cauză)
  • Articolul 2 – Dreptul la viață, sub aspect material (2 cauze)
  • Articolul 3 – Condiții inumane, tratament inuman și degradant/investigaţii defectuoase (7 cauze);
  • Articolul 5 – Dreptul la libertate și la siguranță (6 cauze);
  • Articolul 6 – Dreptul la un proces echitabil (11 cauze);
  • Articolul 8 – Dreptul la respectarea vieții private și de familie (4 cauze);
  • Articolul 14 – Interzicerea discriminării (1 cauză);
  • Articolul 1 din Protocolul nr. 1 din Convenție – Protecția proprietății (8 cauze).

 

Până la data de 31 decembrie 2022, Curtea a pronunțat 575 de hotărâri împotriva Moldovei, dintre care în 492 a fost constatată cel puțin o violare a Convenției de Republica Moldova, pentru care au fost achitate prejudicii în sumă de circa 19 milioane de Euro. De remarcat este faptul că Moldova, după numărul de hotărâri și după numărul violărilor constatate, devansează state ca Germania, Spania, Norvegia, Olanda, Portugalia, care după numărul populație depășesc cu mult Moldova și care au aderat cu mult timp înainte la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului.

Mai mult de jumătate din violările constatate în privința Moldovei sunt pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil (234), protecția proprietății (160), tratamentul inuman și degradant (179), dreptul la libertate și siguranță (121).