31 ianuarie 2018 – Asociația Obștească ”Juriștii pentru Drepturile Omului” face publică în fiecare an Lista persoanelor responsabile de condamnarea Republicii Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (Lista), care reprezintă o sinteză ce include denumirea și numărul cererii examinate de Curte, descrierea succintă a violărilor constatate, satisfacția echitabilă acordată reclamantului și persoanele vinovate de condamnarea Republicii Moldova de către Curtea de la Strasbourg.

Scopul publicării acestei liste este de a contribui la sporirea responsabilității autorităților publice și a transparenței în actul decizional.

Simpla prezență a numelui unei persoane în această listă nu înseamnă expres că această persoană urmează a fi atrasă la răspundere materială sau penală. Totuși, în cazul în care comportamentul oficialului constituie o infracțiune sau dacă greșeala acestuia a fost comisă intenționat sau din culpă gravă, împotriva acestui oficial urmează a fi pornite proceduri penale și, respectiv, civile. În Republica Moldova, stabilirea gradului vinovăției este pusă în sarcina procuraturii.

În conformitate cu prevederile articolului 27 din Legea nr. 151 cu privire la Agentul Guvernamental, Statul are dreptul de regres împotriva persoanelor ale căror acțiuni sau inacțiuni au determinat ori au contribuit semnificativ la încălcarea prevederilor Convenției care a fost constatată printr-o hotărîre sau a impus soluționarea amiabilă a cauzei aflate pe rolul Curții Europene ori formularea unei declarații unilaterale. Sumele se restituie în baza unei hotărîri judecătorești, proporțional vinovăției stabilite.

În privința Moldovei, pe parcursul anului 2017, Curtea a pronunțat 16 hotărâri, dintre care în 10 hotărâri a fost constatată cel puțin o violare a Convenției din partea Republicii Moldova. În șase cauze, în privința Moldovei, nu a fost constatată nicio violare a Convenției, fiind constatată responsabilitatea Federației Ruse. Suma prejudiciilor pe care Guvernul Republicii Moldova a fost obligat să le achite reclamanților se ridică la 95.348 Euro.

Analiza pe articole a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțate în cauzele moldovenești în anul 2017 relevă încălcarea următoarelor articole de către Republica Moldova:

  • Articolul 3 – Condiții inumane, tratament inuman și degradant pe timpul detenției (3 cauze);
  • Articolul 5 – Dreptul la libertate și la siguranță (5 cauze);
  • Articolul 6 – Dreptul la un proces echitabil (2 cauze);
  • Articolul 8 – Dreptul la respectarea vieții private și de familie (1 cauză);
  • Articolul 11 – Libertatea de întrunire și asociere (1 cauză);
  • Articolul 13 – Dreptul la un remediu efectiv (1 cauză);
  • Articolul 1 din Protocolul nr. 1 din Convenție – Protecția proprietății (1 cauză);
  • Articolul 34 – Cereri individuale (1 cauză).
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Extrage [149.00 KB]

Juriștii pentru Drepturile Omului au lansat o bază de date care conține jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului contra Republicii Moldova. Aceasta permite analiza cauzelor după mai multe criterii: tipul actului, soluția, organul emitent, anul pronunțării, articolul vizat, sumele achitate de Guvern. Totodată, cauzele pot fi sortate, crescător sau descrescător, în funcție de mărimea despăgubirilor sau anul pronunțării soluției.

Astfel, la distanță de câteva click-uri, vizitatorul poate afla câte hotărâri au fost pronunțate, de exemplu, în anul 2017, care sunt despăgubirile achitate, în câte cauze s-a constatat încălcarea articolului 11 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Totodată, toate înregistrările pot fi exportate în format editabil.

Baza de date este găzduită de site-ul Juriștii pentru Drepturile Omului, www.lhr.md, și este accesibilă aici.

Notă*: Lista persoanelor vinovate de condamnarea Republicii Moldova la CtEDO a fost întocmită în baza informațiilor deținute de către avocații care au reprezentat reclamanții la Curte și în baza hotărârilor și deciziilor Curții Europene. Din acest motiv, ele ar putea să conțină inexactități. Toată informația pertinentă cu privire la persoanele responsabile de condamnarea Republicii Moldova la CtEDO este deținută de Agentul Guvernamental.