Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că acordarea unor despăgubiri diferite în cauze de malpraxis pe criterii de vârsă și sex este contrară prevederilor Convenției Europene a Drepturilor Omului.

În hotărârea Camerei, din 25 iulie 2017, în cauza Carvalho Pinto de Sousa Morais c. Portugaliei, Curtea Europeană a decis, cu cinci voturi la două, că a existat o încălcare a articolului 14 (interzicerea discriminării), însoțită de articolul 8 (dreptul la respectarea vieții private și de familie) din Convenție.

Cauza s-a referit la decizia instanței supreme de a reduce suma despăgubirilor acordate reclamantei, o femeie în vârstă de 50 de ani care suferă de complicații ginecologice, ca urmare a erorii medicale survenite în timpul unei intervenții chirurgicale din 1995, care i-a cauzat reclamantei dureri intentese, incontinență și dificultăți în a avea relații sexuale. Reclamanta s-a plâns, în special, că decizia de a reduce cuantumul despăgubirilor a fost discriminatorie, dat fiind faptul că instanța nu a luat în considerare importanța vieții sexuale pentru ea ca femeie.

La nivel național, prima instanță i-a acordat reclamantei 80.000 de euro cu titlu de despăgubiri pentru suferințele fizice și psihice provocate de eroarea medicală și 16.000 de euro pentru serviciile unei asistente care să o ajute la treburile casnice. Cu toate acestea, instanța superioară, deși a confirmat concluziile primei instanței, a constatat că despăgubirile acordate au fost excesive și le-a redus la 50.000 euro și, respectiv, 6.000 euro. Instanța superioară și-a motivat decizia pe faptul că durerea reclamantei a crescut în intensitate după intervenția chirurgicală, dar că nu a fost nouă și nu rezultă exclusiv din eroarea medicală; și că, în orice caz, fiind în vârstă de 50 de ani în momentul operației și mamă a doi copii, era la o vârstă la care sexualitatea nu era la fel de importantă.

Curtea a constatat, în special, că vârsta și sexul reclamantei au fost factori decisivi în decizia finală a instanțelor naționale portugheze de a reduce suma despăgubirilor. Decizia a fost motivată de presupunerea generală conform căreia sexualitatea nu ar fi la fel de importantă pentru o femeie de 50 de ani, mamă a doi copii, ca pentru o persoană de vârstă mai mică. În opinia Curții, aceste considerații au arătat prejudecățile existente în sistemul judiciar din Portugalia.

Curtea a reamintit că egalitatea de gen reprezintă în prezent un obiectiv major pentru statele membre ale Consiliului Europei. Astfel, e necesar ca la baza unui tratament diferențiat pe criteriul de gen să fie invocate motive temeinice care să poată fi acceptate ca fiind compatibile cu Convenția Europeană. În special, trimiterile la tradiții, ipoteze generale sau atitudini sociale predominante întrun stat sunt insuficiente pentru un tratament diferențiat bazat pe criteriul de gen.

Totodată, Curtea a observat o abordare diferită a instanțelor naționale în alte două hotărâri judecătorești din 2008 și 2014 privind plângerile făcute de doi bărbați cu privire la malpraxisul medical. În aceste cauze, instanța supremă din Portugalia a constatat faptul că bărbații nu mai puteau întreține relații sexuale normale, ceea ce le afectase stima de sine și a avut drept rezultat un „șoc psihic puternic”, indiferent de vârsta lor sau dacă aveau sau nu copii.

Acest material este realizat în cadrul proiectului “Contribuția la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova” implementat de Asociația Obștească ”Juriștii pentru Drepturile Omului” cu sprijinul financiar acordat de Fundaţia Est-Europeană, din resursele acordate de Guvernul Suediei. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației Est-Europene sau al Guvernului Suediei.