Context:  În cadrul proiectului “Contribuția la
respectarea drepturilor omului în Republica Moldova”, Asociația Obștească
”Juriștii pentru Drepturile Omului” (JDO) tinde să eficientizeze comunicarea
sa. Asociația a instrumentat o treime din cazurile finalizate la CtEDO cu
succes, fiind un lider în sectorul asociativ pe domeniul accesului la
informații, jurisprudenței CtEDO și litigării strategice.

Datorită
unei identități vizuale distincte, JDO se va poziționa mai bine în spațiul
public, va fi ușor de recunoscut.

Obiectiv:

 • Poziționarea brandului JDO în calitate de lider la
  nivel național pe domeniul litigării strategice pe domeniul accesului la
  informații; reprezentarea la CtEDO și monitorizarea executării hotărârilor
  CtEDO.

Sarcini și responsabilități:  Pentru a atinge
obiectivele, compania contractată va:

a)        
Studia identitatea
ONG-urilor cu mandat similar din Republica Moldova
și state vecine;

b)        
Analiza istoria și semnificația brand-ului JDO;

c)         
Analiza publicul-țintă,
misiunea, viziunea, valorile și activitățile organiza
ției;

d)        
Elabora manualul de
identitate al organiza
ției;

e)        
Instrui personalul organizației cu privire la modul de
utilizare al manualului de identitate.

Livrabile:

 • Raport de analiză a identității ONG-urilor cu mandat
  similar, al istoriei și semnificației brand-ului JDO, publicului-țintă și
  strategiei, precum și activităților JDO. Raportul va conține concluzii și
  recomandări pentru elaborarea identității vizuale.
 • Manualul de identitate al organizației. Manualul va conține:  legenda
  brandului (justificarea simbolului ales
  și descrierea asociațiilor cu viziunea, misiunea și valorile organizaționale), slogan, explicația cromaticii și elementelor grafice distincte alese, reguli de
  utilizare a brandului (inclusiv în raport cu branduri secundare, donatori,
  parteneri),
  șabloane.
 • Anexa cu elementele manualului, în format *.eps:
  logo (color, alb-negru, varianta pe alb, cu și fără slogan, versiunea cu
  link la site-ul institu
  țional),
  antet pentru corespondență oficială, comunicate de presă/declarații, cărți
  de vizită, roll-ups și bannere, publicații (studii de politici, policy
  papers and briefs, rapoarte). Toate șabloanele, în toate versiunile
  trebuie adaptate pentru română, rusă și engleză.

 

Aranjamente organizaționale:

Compania contractată va lucra sub îndrumarea Directorului
de proiect.

 

Condiții pentru calificare:

·  
Experiență în domeniul comunicării strategice,
marketingului
și
designului grafic;

·   Designer calificat, cu minim 5 ani de experiență;

·   Experiența în
cadrul unor sarcini similar, cu parteneri de dezvoltare
și ONG-uri, va constitui un avantaj.

Termeni de executare:

 • Raport de analiză a identității ONG-urilor cu mandat
  similar, al istoriei și semnificației brand-ului JDO, publicului-țintă și
  strategiei, precum și activităților JDO – 10 zile din data semnării
  contractului
 • 3 versiuni de design pentru logoul organizației și
  slogan – 20 zile din data semnării contractului. Comentariile vor fi
  comunicate timp de 3 zile.
 • Logoul și
  sloganul final – 25 zile din data semnării contractului
 • Manualul de identitate al organizației – 30 zile din
  data semnării contractului
 • Anexa cu elementele manualului – 1,5 luni din data
  semnării contractului

Respectivii termeni de realizare sunt preliminari și vor fi precizați
în contract.

Dosarul de aplicare va conține următoarele documente:

 • Scrisoare de intenție, semnată și ștampilată;
 • CV-ul organizației și CV-urile membrilor echipei;
 • Detalierea sarcinilor tehnice, termene de realizare;
 • Oferta financiară cu indicarea costului serviciilor
  pentru fiecare produs, sarcina tehnică și servicii adiționale;
 • Copia certificatului de inregistrare si a licenței;
 • Alte documente considerate a fi necesare ca parte a dosarului,
  la decizia ofertantului.

Criterii de selecție:

 • Oferta financiară cu indicarea costului serviciilor
  pentru fiecare produs, sarcina tehnică și servicii adiționale;
 • Experiența companiei și echipei propuse;
 • Termenul de livrare a serviciilor;
 • Ofertă financiară competitivă.

Criterii de evaluare:

Ofertele
vor fi evaluate in baza urmatoarelor criterii de evaluare si punctare

 • Oferta financiară – 40%
 • Experiența companiei, în ultimii 3 ani – 15%
 • Experiența liderului de echipă, în ultimii 3 ani –
  15%
 • Experiența altor membri ai echipei, în ultimii 3 ani
  – 15%
 • Calitatea ofertei prezentate și descrierea
  sarcinilor, termene de realizare – 15%

Modalități și condiții de plată

Plățile,
în etape, sunt condiționate de semnarea proceselor verbale de recepție.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este:
02 mai 2017 (ora 17.00). Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Dosarul
trebuie expediat prin e-mail la adresa: olegpostovanu@gmail.com, cu mențiunea ”Propunere
manual de identitate”. Textul din mesajul de e-mail va conține în mod
obligatoriu informația de contact privind expeditorul.

Dosarul
poate fi, de asemenea, depus personal sau trimis prin poștă la următoarea
adresă: Asociația Obștească ”Juriștii pentru Drepturile Omului”, str. Vlaicu
Pîrcălab, nr. 2, of. 13, MD-2009, Chișinău, Moldova.

Pentru
mai multe informații referitor la activitatea Asociației ”Juriștii pentru
Drepturile Omului”, Vă rugăm să accesați pagina web www.lhr.md .

Pentru
întrebări și detalii referitor la serviciile solicitate, Vă rugăm să ne
contactați la numărul de

telefon
022 26 09 37, sau pe e-mail la olegpostovanu@gmail.com . Persoană de contact – Oleg
Postovanu.

 

Proiectul
“Contribu
ția la
respectarea drepturilor omului în Republica Moldova” este realizat cu sprijinul
financiar acordat de Funda
ția
Est-European
ă, din
resursele acordate de Guvernul Suediei. Opiniile exprimate apar
țin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al
Funda
ției
Est-Europene sau al Guvernului Suediei.