Referitor la
afirmația exprimată în articolul privind Lista
persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO în 2016
, făcut
public de Asociația „Juriștii pentru Drepturile Omului” la data de 25 ianuarie
curent, conform căreia judecătorul Viorel Pușcaș s-ar face vinovat de
condamnarea Republicii Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, în
cauza Morari c. Moldovei (cerere nr. 65311/09, hotărâre din 08/03/2016), facem
următoarele precizări:

Informația privind
emiterea sentinței de condamnare a lui Morari Oleg la data de 17 decembrie 2008
de către judecătorul Judecătoriei Bălți Viorel Pușcaș este una eronată și nu
corespunde realități.

Potrivit
judecătorului Viorel Pușcaș, la data de 26.05.2008 în adresa Judecătoriei Bălți
a parvenit cauza penală nr. 1-435/2008 de învinuire a lui Z. I. în comiterea
infracțiunilor prevăzute la art. 217 alin. (4) lit. d) și art. 361 alin. (2)
lit. b), c) Cod penal și Morari Oleg Gheorghe în comiterea infracțiunii
prevăzute la art. 361 alin. (2) lit. b), c) Cod penal. Conform încheierii
președintelui Judecătoriei Bălți din 26.05.2008 cauza respectivă a fost
redistribuită spre examinare mie, judecătorului Viorel Pușcaș. Prin încheierea
judecătorului Judecătoriei Bălți Viorel Pușcaș din 06.06.2008 a fost disjungată
cauza penală de învinuire a lui Z. I. în comiterea infracțiunilor prevăzute la
art. 217 alin. (4) lit. d) și art. 361 alin. (2) lit. b), c) Cod penal în
legătură cu acceptarea de către instanța de judecată a acordului de
recunoaștere a vinovăției, iar cauza penală de învinuire a lui Morari Oleg în
comiterea infracțiunii prevăzute de art. 361 alin. (2) lit. b), c) Cod penal a
fost transmisă președintelui Judecătoriei Bălți pentru desemnarea unui alt
complet de judecată.

La data de 06.06.2008
în privința lui Z. I. a fost adoptată sentința de condamnare. Prin încheierea
președintelui Judecătoriei Bălți din 24.06.2008 cauza respectivă a fost
redistribuită spre examinare unui alt complet de judecată din cadrul aceleași
instanțe de judecată.

În circumstanțele
enunțate se constată că cauza penală de învinuire a lui Morari Oleg în
comiterea infracțiunii încriminate nu a fost examinată de către judecătorul Judecătoriei
Bălți Viorel Pușcaș.

Menționăm, Lista
persoanelor vinovate de condamnarea Republicii Moldova la CtEDO a fost
întocmită în baza informațiilor deținute de către avocații care au reprezentat
reclamanții la Curte și în baza hotărârilor și deciziilor Curții Europene. Informația
privind examinarea cauzei penale de învinuire a lui Morari Oleg de către
Judecătorul Viorel Pușcaș ne-a fost oferită de către avocatul care l-a reprezentat
pe reclamant la CtEDO.

Asociația „Juriștii
pentru Drepturile Omului” îi cere scuze judecătorului Judecătoriei Bălți Viorel
Pușcaș și familiei sale pentru difuzarea unei informații neveridice și
incomoditățile create.