La
data de 1 septembrie 2016 Curtea a comunicat cererea Neicovcen și Moscoglo c. Moldovei (cererea nr. 55364/09).

Reclamantul,
Fiodor Moscoglo, este cetățean al Republicii Moldova, născut în anul 1983, fiind
deținut în Cahul la momentul depunerii cererii.

La
data de 6 mai 2008, reclamantul a fost reținut și acuzat că acționa în calitate
de șef al unei organizații criminale care a comis în 2007 și 2008 multiple furturi,
jafuri și extorcări.

La
data de 8 mai 2008, Judecătoria Buiucani a emis mandat de arest pe o perioadă
de treizeci de zile în privința reclamantului. Arestul reclamantului a fost
prelungit în mod repetat, la fiecare treizeci de zile până la 1 octombrie 2008,
cînd cauza a fost trimisă în instanța de judecată pentru examinare; după care, arestul
său a fost prelungit la fiecare nouăzeci de zile.

La
data de 30 iunie 2009, procurorul a solicitat prelungirea arestului preventiv
pentru încă nouăzeci de zile. Reclamantul a susținut că durata maximă a
detenției sale în temeiul articolului 186 alineatul (8) din Codul de procedură
penală a fost de șase luni, și că, în conformitate cu articolul 25 alineatul
(4) din Constituție era de douăsprezece luni; ambele termene fiind depășite.

La 2
iulie 2009, Curtea de Apel Cahul a emis mandat de arest pentru  nouăzeci de zile. Instanța a constatat că
termenele prevăzute la articolul 186 alineatul (8) din Codul de procedură
penală a expirat, într-adevăr, dar că articolul 186 alineatul (9) permite
prelungiri în cazuri excepționale.

Reclamantul
a depus recurs, susținând, printre altele, că, în temeiul articolului 25
alineatul (4) din Constituție o persoană poate fi detenținută în arest
preventiv nu mai mult de douăsprezece luni.

La 7
august 2009, Curtea Supremă de Justiție a respins recursul ca nefondat. Curtea
a constatat că articolul 186 alineatul (9) din Codul de procedură penală permite
prelungiri repetate a arestului preventiv dincolo de douăsprezece luni, termen
prevăzut în temeiul articolului 186 alineatul (8).

Reclamantul
s-a plâns în temeiul articolului 5 § 1 din Convenție că detenția sa în afara
termenului de douăsprezece luni prevăzut de articolul 25 alineatul (4) din
Constituție a fost ilegală.

Curtea
a formualt părților următoarele întrebări: A fost reclamantul privat de
libertate cu încălcarea articolului 5 § 1 din Convenție? În particular, a fost
privarea de libertate legală în sensul articolului 25 din Constituție, după
expirarea a douăsprezece luni (a se vedea Savca c. Moldovei, cerere nr. 17963/08,
§ 53, 15 martie 2016)?

În
fața Curții reclamantul este reprezentat de către A. Beruceașvili și A. Maslov,
avocați din Chișinău.