La data de 30 august 2016 Curtea a
făcut publică hotărârea în cauza Pascari
c. Moldovei
 (cererea
nr. 25555/10).

Reclamant în prezenta cauză este Igor
Pascari, cetățean al Republicii Moldova, născut în 1983 și care locuiește în
Chișinău.

În perioada de referință, reclamantul,
activa în calitate de șofer de autobus. În luna august 2009 a fost implicat într-un
accident rutier cu un autoturism. Potrivit poliției, șoferul autoturismului s-a
angajat în schimarea benzilor fără a acorda prioritate autobusului condus de
reclamant. Poliția rutieră a concluzionat că șoferul autoturismului, P.C., se
făcea vinovat de accident. La aceeași dată, inspectorul-șef al Poliției Rutiere
a emis o decizie de atragere la răspundere contravențională a lui P.C. pentru
încălcarea Regulamentului circulației rutiere soldat cu accident în traficul
rutier.

La o dată nespecificată P.C. a
contestat decizia. La 29 septembrie 2009, judecătoria raionului Anenii Noi a
respins contestația lui P.C. și a menținut decizia emisă de Poliția Rutieră.
Reclamantul nu a fost citat în instanța de judecată.

P.C. a depus apel. La 19 noiembrie
2009, Curtea de Apel Bender a anulat încheierea primei instanțe și a constatat
că reclamantul este responsabil pentru încălcarea Regulamentului circulației
rutiere și pentru accident. Reclamantul nu a fost citat pentru ședința de la
Curtea de Apel, despre care a aflat la o dată ulterioară. Motiv din care, în
conformitate cu legislația națională în vigoare, dânsul nu a putut să conteste hotărârea
Curții de Apel. Ca urmare a hotărârii din noiembrie 2009, poliția a emis un act
nou de constatare a vinovăției reclamantului pentru accident. În consecință, a
fost obligat să suporte costul reparației vehiculelor implicate în accident.

În fața Curții, reclamantul s-a plâns
în temeiul art. 6 din Convenție, că procedurile prin care a fost stabilită
vinovăția sa nu au fost echitabile, deoarece acestea au avut loc în lipsa sa și
nu a fost informat despre ele. De asemenea, el susține că drepturile sale
garantate de art. 1 din Protocolul nr. 1 au fost încălcate ca urmare a
procedurilor inechitabile, el fiind obligat să suporte costul de reparație a
vehiculelor avariate în accidentul rutier.

Curtea a constatat, cu patru voturi la
trei, că a existat violarea art. 6 din
Convenție
, dreptul la un proces echitabil, notând că nu a fost disputat de
părți faptul că reclamantul nu a fost antrenat în procedurile finalizate cu
decizia Curții de Apel Bender din 19 noiembrie 2009. În continuare ea a notat
că, este evident din materialele cauzei că Curtea de Apel Bender a stabilit,
printre altele, că reclamantul este responsabil de producerea accidentului la
14 august 2009. Deși această constatare nu a constituit o stabilire definitivă
a vinovăției, ea a avut un efect decisiv pentru o atare concluzie. De altfel,
poliția și-a întemeiat decizia sa din 22 ianuarie 2010 în totalitate pe
concluziile Curții de Apel Bender în decizia din 19 noiembrie 2009 fără a efectua
vreo altă investigație sau a concluziona diferit.

De fapt, poliția a fost obligată să se
conformeze deciziei instanței de apel și nu putea adopta o altă concluzie. Mai
mult de atât, hotărârea din 19 noiembrie 2009 a avut efect de res judecata în privința reclamantului
și lui P.C., doar pentru a-l face pe ultimul imun de responsabilitate pentru
accident. Deoarece într-un accident rutier cu implicare a două autoturisme, cel
puțin o persoană trebuie să fie vinovată, excluderea definitivă a
responsabilității lui P.C. de către Curtea de Apel Bender a predeterminat
implicit vinovăția reclamantului.

În lumina constatărilor în privința
art. 6 din Convenție, Curtea a considerat că nu este necesar să examineze și
alegația privind violarea art. 1 Protocolul adițional.

Reclamantul a solicitat 5,000 EURO cu
titlu de prejudiciu moral și 590 EURO cu titlu de costuri și cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului 2,500
EURO cu titlu de prejudiciu moral și 590 EURO cu titlu de costuri și
cheltuieli.

În fața Curții reclamantul a fost
reprezentat de V. Zama, avocat din Chișinău.

Judecătorii LEMMENS, TURKOVIĆ și RAVARANI au formulat opinie
disidentă.