La
data de 31 mai 2016, Curtea a făcut public comunicatul pe cauza Guja
c. Moldovei
(cererea nr.
1085/10).

Reclamantul
este Iacob Guja născut în anul 1970, iar în prezent locuiește în Șestaci, r-nul
Șoldănești.

La
originea speței se află hotărârea Curții pe cauza
Guja
c. Moldovei (cererea nr. 14277/04)
. În acest caz, Curtea a constatat încălcarea articolului 10 al
Convenției din cauza faptului că reclamantul a fost concediat de la locul de
muncă, după ce a dezvăluit jurnaliștilor documente referitoare la presupusele
ilegalități ce au avut loc la locul său de muncă.

După
ce Curtea a adoptat hotărârea de mai sus, reclamantul a solicitat instanțelor
naționale revizuirea hotărârilor naționale anterioare. La data de 28 mai 2008,
Curtea Supremă de Justiție a dispus restabilirea lui Iacob Guja
în funcția de șef al Secției relații cu mijloacele de
informare în masă a Procuraturii Generale.

La
data de 29 mai 2008, reclamantul a primit de la Procurorul General,  o solicitare de a demisiona din propria
inițiativă din funcția ce o deținea. Întrucât reclamantul a refuzat, Procurorul
General i-a spus că „el are suficient potențial pentru a-l forța să facă
asta”. Totodată i s-a comunicat să meargă acasă și să aștepte emiterea
ordinului de restabilire.

La data de 6 iunie 2008, reclamantul a fost invitat la
Procuratura Generală fiindu-i prezentat un ordin de restabilire în funcția
anterior deținută. Cu toate acestea, reclamantului nu i s-a alocat un birou și
nu i s-a oferit un card magnetic pentru a putea intra în clădire. În fiecare
dimineață, el a trebuit să aștepte în afara clădirii, până când cineva din
superiori i-ar fi permis accesul. Din moment ce el nu a avut un birou al său și
nici un spațiu adecvat de muncă, el rămânea în bibliotecă sau în biroul de
presă.
De
fiecare dată când angajații serviciului de presă părăseau biroul, Iacob Guja
era rugat să aștepte pe hol, chiar și timp de câteva ore, deoarece aceștia
invocau că li s-a interzis să permită dlui Guja accesul la informațiile care nu
au fost făcute publice.

La
16 iunie 2008 lui Iacob Guja i-a fost adus la cunoștință un ordin de
demisionare, prin care el a fost concediat începând cu 10 iunie 2008. Temei
pentru concediere a servit demisionarea în 2003 a Procurorului General care l-a
angajat. Potrivit ordinului, concedierea acestuia a fost acceptată de sindicate
la 06 iunie 2008, dată la care acesta a fost restabilit.

La
o dată nespecificată, reclamantul a contestat ordinul din 16 iunie 2008 în fața
Curții de Apel Chișinău. El a susținut, inter
alia
, că, din 2003, Procurorul General a fost schimbat de două ori și nu a
mai fost cineva concediat din acest motiv. El a invocat, de asemenea, articolul
46 din Convenție și a susținut că demiterea sa a constituit o încălcare a
acestui articol.

La
17 decembrie 2008, Curtea de Apel Chișinău a respins acțiunea reclamantului și
a decis că concedierea sa a fost în conformitate cu legea. Cu referire la
argumentul reclamantului cu privire la încălcarea articolului 46, Curtea de
Apel a considerat că hotărârea Curții a fost executată odată ce instanțele
naționale au revizuit hotărârile care au confirmat concedierea sa din 2003.

Reclamantul
a înaintat un recurs la Curtea Supremă de Justiție, însă acesta a fost respins
la data de 29 aprilie 2009.

În
fața Curții, reclamantul se plânge în temeiul articolului 10 al Convenției, că concedierea sa repetată a încălcat
dreptul la libertatea de exprimare. De asemenea, acesta a invocat în temeiul articolului 46 al Convenției, că
Guvernul nu a executat hotărârea Curții din 12 februarie 2008.

La
data de 31 mai 2016, Curtea a formulat părților următoarele întrebări:

1.    Având în vedere faptul că chestiunea executării
hotărârii Curții pe cauza Guja c. Moldovei ([GC], nr. 14277/04, CEDO 2008) este
în prezent pendinte în fața Comitetului Miniștrilor, și ținând cont de măsurile
luate până în prezent de către Guvernul pârât pentru a se conforma hotărârii
Curții, este Curtea competentă să examineze plângerile legate de executarea
hotărârii?

2.    Dacă da, a existat atunci o încălcare a articolului 10
și / sau a articolului 46 din Convenție, având în vedere modul în care
autoritățile au executat decizia Curții Supreme de Justiție din 28 mai 2008,
pentru a restabili  reclamantul în
funcția sa anterioară ?