La
data de 3 iunie 2016, Curtea a facut public comunicatul pe cauza Gudema c. Moldovei (cererea nr. 16191/07).

Reclamanta
este Liubovi Gudema, n
ăscuta în anul
1951, iar în prezent locuiește în r-nul Dondușeni.

În perioada de referință, reclamanta a fost directorul unei companii de
prelucrare a cărnii. În 2004, a fost inițiată procedura de insolvabilitate în privința
companiei, L. a fost numit de către instanța de judecată ca administrator de
insolvabilitate.

Nefiind satisfăcută de acțiunile administratorului de insolvabilitate,
între anii 2005 și 2006, reclamanta a depus numeroase plângeri și contestații
la organele de urmărire penală și la instanțe judecătorești. Unele dintre demersurile
sale au fost acceptate, însă plângerile sale penale au fost respinse în mod
repetat, ca nefondate.

În 2005 L. a depus o plângere penală împotriva reclamantei, susținând că
plângerile acesteia sunt defăimătoare.

La data de 20 iunie 2006, Procuratura Dondușeni a refuzat să inițieze
proceduri penale, deoarece calomnia nu constituia o infracțiune, fiind inițiate
proceduri contravenționale  împotriva
reclamantei. Se susținea că, prin depunerea de plângeri penale împotriva lui
L., fiind în același timp conștientă de faptul că plângerile similare au fost
anterior respinse ca fiind nefondate de către organele de urmărire penală,
reclamanta a comis o faptă contravențională prevăzută de articolul 47/2 din
Codul Contravențional.  Cazul a fost
transmis spre examinare instanței de judecată.

La 3 august 2006, Judecătoria Dondușeni a constatat că reclamanta a comis o
calomnie, prin declarații false cu privire la L. în plângerile penale și în
căile de atac în instanță, fiind în același timp conștientă de faptul că toate
plângerile sale anterioare penale au fost respinse ca fiind nefondate.
Totodată, instanța nu a precizat care din declarațiile făcute de reclamantă
constituiau o calomnie, însă a amendat-o pe aceasta cu 500 lei moldovenești
(MDL) (aproximativ treizeci de euro (EUR)), maximul prevăzut de lege.

Reclamanta a depus un recurs, susținând că ea a continuat să depună
plângeri împotriva lui L., deoarece ea nu a fost de acord cu concluziile
organului de urmărire penală și că conținutul apelurilor sale în cadrul unei
proceduri de insolvabilitate nu urmau să fie examinate în cadrul unei proceduri
contravenționale.

La 27 septembrie 2006, Curtea de Apel Bălți a menținut hotărârea Judecătoriei
Dondușeni.

În fața Curții, reclamanta se plânge de încălcarea prevederilor articolului 10 al Convenției, susținând
că ea a fost sancționată pentru calomnie, în baza plângerilor sale legale către
organele de urmărire penală și instanțele de judecată.

La
data de 03 iunie 2016, Curtea a adus următoarele întrebări părților:

A
existat o încălcare a dreptului reclamantei la libertatea de exprimare, contrar
prevederilor articolului 10 din Convenție? 
În special, a fost prevăzută de lege și necesară interferența, în sensul
articolului 10 § 2 din Convenție?