Urmând tradiția din anii precedenți, Asociația „Juriștii pentru Drepturile Omului” a elaborat Lista
persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO între 1 ianuarie 2015
– 31 decembrie 2015
.

Această listă a fost întocmită în baza informațiilor deținute de
către avocații care au reprezentat reclamanții la Curte și în baza hotărârilor
Curții Europene. Din acest motiv, ea este incompletă și ar putea conține
inexactități.

Lista a fost întocmită pentru a informa publicul, pentru a
contribui la sporirea responsabilității autorităților publice și a
transparenței în actul decizional și, eventual, a ajuta autoritățile în
inițierea acțiunilor de regres sau a altor acțiuni descurajante împotriva
persoanelor vizate.

Asociația „Juriștii pentru drepturile omului” nu susține inițierea
acțiunii de regres în orice caz de constatare a violării Convenției de către
Curte. Totuși, în cazul în care încălcarea fost comisă cu intenție sau din
culpă gravă, acțiunea de regres ar trebui să fie inevitabilă. Asociația, de
asemenea, pledează pentru examinarea eficientă a fiecărei violări în parte
pentru a stabili dacă nu au fost comise abateri disciplinare.

Liste similare au fost întocmite și în
cazul hotărârilor pronunțate în anii 2001 – 2014.