La 28 ianuarie 2016 a fost făcut public raportul de activitate al Curții pentru
anul 2015.

La 31 decembrie 2015 aproximativ
64,850 de cereri erau pendinte în fața unui organ
decizional, pe când în anul 2014 erau pendinte 69,900 de cereri, scădere cu 7,8%.
Mai mult de jumătate din aceste cereri au fost înaintate
împotriva a patru State membre: Ucraina, Rusia, Turcia și Italia.

Potrivit acestui raport, în anul 2015, majoritatea
din hotărârile adoptate de Curte vizează 7 state membre a
Consiliului Europei: Rusia – 116, Turcia – 87, România – 84, Ucraina -51, Grecia-
47, Ungaria – 44 și Bulgaria – 32. În total
fiind pronunțate 823 de hotărâri pe marginea a 2,441 de cereri, fiind soluționate
45,576 de cereri, pe când în anul 2014 au fost soluționate 86,068 de cereri. În 692 de hotărâri Curtea a constatat cel puțin o
violare a Convenției de către Statul pârât.

În anul 2015 au fost alocate unui organ
judiciar 40,650 de cereri, pe când în anul 2014 au fost alocate 56,200 de
cereri, o descreștere de 28%.

În 2015 – 45,576 de cereri au fost declarate inadmisibile
sau radiate de pe rol de către Judecătorul unic, Comitet sau Cameră, o scădere
de 47% comparativ cu anul 2014 – 86,068 de cereri.

În privința Moldovei – 1,011 de cereri (în anul 2014 1,101 de cereri) au fost alocate
unui organ judiciar (în acest sens situându-se pe locul
11 din cele 47 de state membre); au fost comunicate
Guvernului
121 de cereri (în anul 2014 – 73 de
cereri); 
926 de cereri (în anul 2014 –
1,341 de cereri și în anul 2013 – 3,143 de cereri) au fost declarate
inadmisibile sau radiate de pe rol; au fost pronunțate 19 hotărâri, referitor
la 20 de cereri (24 hotărâri în anul 2014).

Conform raportului Curții, la data de 31 decembrie 2015,
1,223 de cereri pendinte (în anul 2014 -1,159 de cereri) erau îndreptate
împotriva Moldovei, situându-se pe locul 11 în acest sens.

După numărul de cereri alocate unui organ judiciar
raportat la populația țării, Moldova poziționându-se la locul 3, cu
indicele 2,84 de cereri la 10,000 locuitori, pe când în anul 2014 indicele era
de 3,11, fiind pe locul 4.

În privința Moldovei, pe parcursul anului
2015, Curtea a pronunțat 19 hotărâri, pe când în anul 2014 a pronunțat 24
hotărâri, dintre care în 18 hotărâri a fost constatată cel puțin o violare a
Convenției.

Analiza pe articole a hotărârilor Curții
Europene a Drepturilor Omului pronunțate în cauzele moldovenești în anul 2015:

– Investigare ineficientă (Articolul 2 din
Convenție) – 4 violări;

– Condiții inumane, tratament inuman și degradant pe
timpul detenției (Articolul 3 din Convenție) – 5 violări;

– Dreptul la libertate și siguranță
(Articolul 5 din Convenție) – 4 violări;

– Dreptul la un proces echitabil (Articolul 6
din Convenție) – 2 violări;

– Dreptul la respectul vieții private și de
familie (Articolul 8 din Convenție) – 3 violări;

– Dreptul la un remediu efectiv (Articolul 13
din Convenție) – 2 violări; 

– Neexecutarea hotărîrilor (Articolul 6 din
Convenție) – 3 violări;

–  Respectul proprietății
(Articolul 1 Protocolul Adițional) – 5 violări.

Cele mai importante hotărâri, din punct de
vedere juridic, pronunțate de Curte pe parcursul anului 2015 împotriva Moldovei
sunt: hotărârea în cauza N.P. c. Moldovei, cererea 40424/6 din 06
octombrie 2015; hotărârea în cauza Shishanov c. Moldovei, cererea 11353/06 din
15 septembrie 2015 și hotărîrea Donprut S.R.L. c. Moldovei, cererea 45504/09
din 21 octombrie 2015.  

Prin hotărârile pronunțate în 2015 Guvernul
Republicii Moldova a fost obligat să plătească compensații în mărime de 211,734
EUR (217,482 EUR în anul 2014; 315,363 EUR în anul 2013; 842,856 EUR în 2012 și
EUR 371,258 în 2011).