La data de 12 ianuarie 2016 Curtea a făcut
publică hotărârea în cauza Morgoci c. Moldovei, cererea nr. 13421/06.

În cauza Morgoci c. Moldovei, reclamantul
este Constantin Morgoci, născut în 1976 și decedat în 2010.

La data de 21 ianuarie 2005 o instanță de
judecată din Zelenograd, Moscova, l-a condamnat pe reclamant la 14 ani de
închisoare pentru omor și furt de mașini.

La 15 iulie 2005 autoritățile ruse l-au
extrădat pe reclamant în Republica Moldova, pentru efectuarea unei anchete
penale.

În cererea sa adresată Curții reclamantul
a susținut că la momentul extrădării era perfect sănătos.

În Republica Moldova reclamantul a fost
plasat în detenție în IDP a Comisariatului General de Poliție.

Potrivit reclamantului condițiile de
detenție în IDP erau proaste: umezeală în celulă, întuneric, lipsa patului,
saltelelor, etc., nu primea micul dejun și cină, primblările erau de scurtă
durată. De asemenea, reclamantul pretinde că a fost abuzat de către ofițerii de
poliție, în birourile acestora, pentru a extrage mărturii.

La data de 19 octombrie 2005 reclamantul a
fost transferat în Penitenciarul nr. 13, iar
potrivit extrasului din 2 iulie 2007, dosarul medical a reclamantului, acesta
era practic sănătos.

Potrivit reclamantului, pe durata
detenției, acesta a fost dus la intervale regulate în IDP pentru maltratarea
acestuia.

La data de 07 februarie 2006 reclamantul
s-a automutilat, în semn de protest, prin deschiderea abdomenului, el fiind
spitalizat.

Potrivit certificatului medical din 06
martie 2006 reclamantul avea urme de automutilare, suferea de traumatisme
craniene și hipertensiune intracraniană, de asemenea, a fost diagnosticat cu
tuberculoză pulmonară, fiind prescris tratament.

În diferite perioade de timp, reclamantul
s-a plâns autorităților de dureri în partea stângă a corpului, pretinzând că au
apărut în urma maltratărilor.

La o dată necunoscută reclamantul a
înaintat o plângere procuraturii, denunțând abuzurile din partea poliției.

Prin ordonanța din 24 martie 2006
procuratura a respins plângerea reclamantului; ordonanța menținută de
judecătorul de instrucție.

Prin sentința din 01 martie 2007 judecătoria
Botanica l-a achitat pe reclamant de toate acuzațiile împotriva acestuia,
soluție menținută de instanța superioară.

La data de 11 noiembrie 2007 autoritățile
moldovenești l-au extrădat pe reclamant în Federația Rusă, pentru executarea
termenului rămas din pedeapsă, după care, aproximativ după 2 ani și 9 luni acesta a decedat.

La data de 20 septembrie 2006 reclamantul
a înaintat o acțiune civilă împotriva autorităților publice, solicitând
despăgubiri pentru condițiile de detenție, rele tratamente, lipsa unei anchete
efective, contaminarea cu tuberculoză.

Prin hotărârea irevocabilă a instanțelor
naționale s-a dispus încasarea prejudiciului moral în mărime de 15,000 lei,
constatându-se încălcarea drepturilor reclamantului, de supunere relelor
tratamente și lipsa unei anchete efective.

După decesul reclamantului, sora acestuia
Tamara Morgoci și-a exprimat dorința de a menține cererea introdusă în fața
Curții. Ulterior Victor Morgoci și soțul Tamarei Morgoci, de asemenea, și-au
exprimat dorința de a continua procedurile inițiate.

În fața Curții reclamantul s-a plâns,
invocând Articolul 3 din Convenție, de faptul maltratării din partea poliției
și lipsa unei anchete efective în acest sens. De asemenea, invocând Articolul 3
și 8 din Convenție, de condițiile de detenție în cadrul IDP și contaminarea cu
tuberculoză. În  final, s-a plâns de
violarea Articolului 13 din Convenție, lipsa unui recurs efectiv.

Curtea a constatat, în unanimitate,
violarea Articolului 3 din Convenție, notând că părțile nu au contestat
concluziile instanțelor naționale, privind maltratarea reclamantului, lipsa
unei anchete efective și condițiile inumane în detenție.

În continuare Curtea a considerat că, nu
este necesar să examineze separate capătul din cerere privind pretinsa violare
a Articolului 13 din Convenție.

Reclamantul
Morgoci a cerut 30,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral și 3,000 Euro cu titlu
de
  costuri
și cheltuieli.

Curtea
a acordat reclamantului 11,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral.

În fața Curții reclamantul a
fost reprezentat de 
T. Ciorap.

***

În cauza Duminica, reclamantul, Sergiu Duminică, este
cetățean al Republicii Moldova, născut în anul 1984 și locuiește în Chișinău.

Reclamantul s-a plâns în temeiul articolelor  3 și 13 din Convenție de faptul că a fost
supus maltratării de către ofițerii de poliție și de lipsa unei investigații
eficiente a alegațiilor sale cu privire la maltratare.

După eșecul negocierilor privind soluționarea amiabilă a
cauzei, prin scrisoarea din 02 aprilie 2015 Guvernul a informat Curtea despre
declarația sa unilaterală prin care recunoaște existența unei încălcări și
propune reclamantului suma de 12.000 Euro cu titlu de orice prejudiciu și
cheltuială suportată, și a solicitat Curții să radieze cererea de pe rol, în
conformitate cu articolul 37 § 1 (c) din Convenție. Reclamantul a fost invitat
să prezinte comentariile sale cu privire la declarația Guvernului însă nu a
urmat nici un răspuns.

Curtea a reamintit că articolul 37 al Convenției prevede
că aceasta poate decide în orice stadiu al procedurii scoaterea cererii de pe
rol în cazurile în care circumstanțele permit să identifice una din situațiile
prevăzute la lit. (a), (b) sau (c) din paragraful 1 al acestui articol. De
asemenea, Curtea a mai notat că în anumite circumstanțe, cererea  poate fi scoasă de pe rol o cerere în
conformitate cu articolul 37 § 1 (c), pe baza unei declarații unilaterale de
către un guvern reclamat, chiar dacă reclamantul dorește să fie continuată
examinarea cauzei. Astfel, Curtea a menționat că având în vedere conținutul
declarației Guvernului, precum și valoarea compensației propuse, care este în
concordanță cu sumele acordate în cazuri similare – Curtea a considerat că nu
mai este justificată continuarea examinării cererii, în virtutea articolului 37
§ 1 (c) și a radiat cererea de pe rol.

Reclamantul a
fost reprezentat în fața Curții de către dl. V. Enachi și dna. C. Stratan,
avocați din Chișinău.