Pe pagina Curții este disponibil Formularul de cerere modificat ce urmează a fi utilizat pentru pentru sesizarea acestei instanțe începând cu 01 ianuarie 2016 (limba română). (Pentru vizualizarea corectă a componentelor Formularului, recomandăm descărcarea acestui document în PC/Desktop/Laptop. În continuare se recomandată completarea Formularului de cerere prin intermediului programei Adobei Reader, ultima versiune).

Modificările pct. 47 din Regulamentul Curții (limba română) presupun, în principal, aplicarea semnăturii reprezentantului, pentru confirmarea acceptării reprezentării reclamantului și anexarea, în cazul persoanelor juridice reclamante (companie, ONG sau asociație), documentelor ce confirmă împuternicirile persoanei care a înaintat cererea să reprezinte persoana reclamantă. 

Noul formular de cerere conține două pagini, redacția veche era o pagină, pentru expunerea pretinsei încălcări a Convenției și/sau a Protocoalelor și argumentele în sprijinul acesteia. 

Pentru mai multe detalii a se vedea și Instrucțiunea pentru completarea Formularului de cerere (limba română).