La data de 07 octombrie 2015 au avut loc audieri în fața
Marii Camere în cauza Buzadji c. Moldovei (cererea nr.
23755/07).

Reclamantul Petru Buzadji este cetățean al Moldovei,
născut în 1947, din or. Comrat. Domnul Buzadji, om de afaceri, a fost arestat
în mai 2007, fiind acuzat de
fraudarea
unei companii de stat.
El a fost plasat în arest, invocându-se gravitatea
infracțiunii imputate, complexității cauzei, etc. Arestul reclamantului a fost
prelungit de numeroase ori, în esență în baza acelorași motive, până în iulie
2007, când a fost plasat în arest la domiciliu.

În mai 2008 reclamantul
a fost eliberat pe cauțiune, instanțele judecătorești constatând că arestul
acestuia a durat 10 luni.

Invocând art. 5 § 3 din
Convenție, libertatea și siguranța persoanei, reclamantul se plânge de lipsa
motivelor suficiente și relevante care ar justifica arestarea pentru o durată
de 10 luni. În particular, reclamantul invocă că instanțele naționale,
respingând demersurile sale de eliberare din arest, nu au luat în considerație
faptul că acesta este un om de afaceri cunoscut, că nu a obstrucționat
desfășurarea anchetei în nici un fel, răspundea citațiilor organelor de drept.

Prin hotărârea din 16 decembrie
2014 Curtea a constatat, cu patru voturi la trei, că a avut loc violarea art. 5
§ 3 din Convenție, notând că reclamantul a fost deținut pentru o durată de 10
luni, dintre care 2,5 luni în arest și restul în arest la domiciliu.

Curtea a considerat că
instanțele naționale s-au limitat la parafrazarea temeiurilor arestului
prevăzute în Cod de procedură penală, fără vreo explicație cum acestea au fost
aplicate în speță, exceptând riscul confruntării reclamantului cu feciorii săi.
Chiar și acest temei, fiind neconvingător deoarece reclamantului cunoștea
despre urmărirea penală din iulie 2006, a devenit irelevant după ce instanțele
au permis reclamantului să stea la domiciliu împreună cu feciorii săi.

La data de 16 martie
2015 Guvernul a cerut retrimiterea cauzei în fața Marii Camere, iar la data de
20 aprilie 2015 un colegiu din cinci judecată a Marii Camere a acceptat cererea
respective.

Înregistrarea video a
audierilor poate fi vizualizată pe adresa Internet: http://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings&w=2375507_07102015&language=en

În fața Curții
reclamantul este reprezentat de Fadei Nagacevschi, avocat.