La data de 24 septembrie 2015 Curtea a făcut publică decizia în
cauza
 IALTEXGAL AURICA S.A. c. Moldovei
(cererea nr. 16000/10) și alte 60 de 

cereri. 

Reclamanții
se plâng de durata excesivă a procedurilor interne sau omisiunea autorităților
naționale de a executa hotărâri judecătorești definitive într
un
termen rezonabil.
 

La
data de 21 aprilie 2011 a fost adoptată Legea nr. 87 privind repararea de către
stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea  dreptului la judecarea în
termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a
hotărîrii judecătorești.
 

Reclamanții
au făcut uz de remediul introdus prin Legea nr. 87, unii au obținut pierderea
cauzei, alții au primit despăgubiri a prejudiciului moral, și compensarea
costurilor și cheltuielilor ocazionate.
 

În
fața Curții, reclamanții s-au plâns, invocând articolul 6 din Convenție și
articolul 1 din Protocolul Adițional la Convenție, de lipsa sau insuficiența
compensației acordate de către instanțele judecătorești naționale, în temeiul
Legii nr. 87, păstrând
 astfel statutul
de victimă.
 

Unii
reclamanți, de asemenea, s-au plans de lipsa unui recurs intern eficient, în
sensul Articolului 13 din Convenție, pentru violarea articolului 6 din Convenție
și articolului 1 din Protocolul
 Adițional
 la Convenție. 

Alți
reclamanți s-au plâns de încălcarea Articolului 2 și 14 din Convenție, în
special din cauza cuantumului despăgubirilor acordate în temeiul Legii nr. 87.
 

Curtea
a decis conexarea cererilor reclamanților în temeiul pct. 42 alin. 1 din
Regulamentul
 Curții
. 

În
ceea ce privește pretinsa violare a Articolelor 2 și 14 din Convenție, Curtea a
concluzionat că
 aceste capete sunt
vădit neîntemeiate și urmează a fi respinse în temeiul Articolelor
 35
§ 3 și 4 din Convenție.
 

În
ceea ce privește plângerile reclamanților privind pretinsa violare a
Articolelor 6 și 13 din Convenție și articolul 1 din Protocolul Adițional,
Curtea a decis să le comunice Guvernului.