La finele lunii iulie 2015, reprezentanții a două organizații neguvernamentale: „Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției” (CAPC) și „Juriștii pentru Drepturile Omului” (JDO)  au efectuat o vizită de studiu în București, România.


Scopul vizitei de studiu a fost schimbul de experiență și preluarea bunelor practici ale sectorului asociativ din România de monitorizare și cooperare în procesul de lansare, promovare și implementare a reformelor în domeniile anticorupție și justiție.


Trebuie amintit faptul că în anul 2007, un șir de ONG-uri din România, au lansat sub egida Coaliției pentru o Guvernare CuratăInițiativa pentru o Justiție Curată (IJC).  Principalele obiectivele ale IJC au fost să evalueze activitatea juridică și eficiența acesteia privind lupta împotriva crimei organizate și a corupției; să evalueze progresul anticorupție și a politicilor privind reforma justiției; să îmbunătățească specializarea jurnaliștilor în probleme juridice; să informeze publicul larg, instituțiile responsabile și mass media cu privire la eficiența sistemului juridic și luptei împotriva corupției. IJC a emis câteva rapoarte care au avut ca scop atragerea atenției asupra diferitelor probleme ale sistemului juridic și a susținut prin activitatea de “advocacy” continuarea activității DNA, dar și alerte timpurii.

 

Pe parcursul vizitei de studiu au avut loc întrevederi cu reprezentanții ONG-urilor care au făcut parte din IJC – Expert Forum, Centrul Român pentru Politică Externă, Freedom House România. În cadrul întrevederilor participanții au făcut schimb de opinii privind experiența și practicile de monitorizare și susținere a eforturilor de reformă în ambele țări, vulnerabilitățile și provocările existente în domeniu. În același timp, au fost identificate potențialele domenii în care ONG-urile din ambele țări pot coopera și dezvolta proiecte comune.

 

Avînd în vedere că în Republica Moldova se produc evenimente similare (reforma de amploare a sectorului justiției lansată în anul 2012 și evenimentele politice conexe), cele două ONG-uri participante la vizita de studiu consideră important ca bunele practici din România să servească consolidării capacităților de reacție a ONG-urilor din R. Moldova la aceste fenomene.

 

Organizarea și desfășurarea vizitei de studiu a avut loc în cadrul Proiectului „Consolidarea eforturilor societății civile de monitorizare a reformei sectorului justiției” și a fost posibilă datorită suportului generos din partea poporului american prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în cadrul Programului de Consolidare a Instituțiilor Statului de Drept (ROLISP).

 

Proiectul  va fi implementat în perioada mai – decembrie 2015 și își propune să concentreze eforturile a două ONG-uri: „Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției” și „Juriștii pentru Drepturile Omului”www.lhr.md de monitorizare a noilor mecanisme de selecție și evaluare a performanțelor judecătorilor și evoluției carierei acestora (prin intermediul portalului www.magistrat.md).