La
data de 07 iulie 2015 Curtea a pronunțat hotărârea în cauza Morari și
Spiridonov c. Moldovei, cererile nr.
4771/09 and 7170/09.

Reclamanții
sunt Victor Morari și Oleg Spiridonov, născuți în 1969 și 1965.

Victor
Morari a activat în calitate de ofițer de poliție în perioada 1991 și 2012,
după care a pensionat.

La data de
27 februarie 2008 Curtea de Apel Chișinău a obligat consiliul municipal
Chișinău să acorde reclamantului Victor Morari o locuință socială, în temeiul
legii cu privire la poliție. Hotărârea respectivă a fost menținută în vigoare
și la data de 10 aprilie 2008 au fost inițiate procedurile de executare.

Reclamantul
Oleg Spiridonov a activat în calitate de ofițer de poliție în perioada 1988 și
2005, după care a pensionat.

La data de 06
mai 2008 Curtea de Apel Chișinău a obligat consiliul municipal Chișinău să
acorde reclamantului Victor Morari o locuință socială, în temeiul legii cu
privire la poliție. Hotărârea respectivă a fost menținută în vigoare și la data
de 16 iunie 2008 au fost inițiate procedurile de executare.

Reclamanții
s-au plâns în fața Curții de violarea articolului 6 din Convenție și
articolului 1 din Protocolul adițional, urmare a neexecutării hotărârilor
judecătorești de acordare a spațiului locativ. Reclamantul Morari s-a plâns, de
asemenea, de violarea articolului 13 din Convenție, în conjuncție cu articolul
6 din Convenție, de lipsa unui remediu național eficient.

Curtea a
decis conexarea cererilor reclamanților și examinarea acestora, printr-o
singură hotărâre.

La 15 mai
2014 Guvernul a înaintat o declarație unilaterală, prin care a recunoscut
violarea Convenției, a propus plata reclamantului Morari a sumei de 3,500 Euro
și reclamantului Spiridonov a sume de 3,000 Euro, cu titlu de prejudicii
morale, materiale, costuri și cheltuieli și a cerut radierea cererilor de pe
rol.

Curtea a
respins solicitarea Guvernului de radiere a cererilor de pe rol, pe motiv că
sumele propuse de Guvern erau substanțial inferioare celor oferite de aceasta
în cauze similare.

Curtea a constatat în unanimitate
violarea
articolului 6 § 1 din Convenție și articolului 1 din Protocolul adițional la
Convenție, și
violarea
articolului 13 din Convenție, în conjuncție cu articolul 6 din Convenție, în
cazul reclamantului Morari
 în lumina jurisprudenței anterioare similare.

Reclamantul
Morari a cerut 100,000 Euro cu titlu de prejudiciu material, 80,000 Euro cu
titlu de prejudiciu moral; iar reclamantul Spriridonov a cerut 55,000 Euro cu
titlu de prejudiciu material, 50,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral și 2,000
Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

Curtea a
acordat reclamantului Morari 10,493 Euro cu titlu de prejudiciu material și
3,600 Euro cu titlu de prejudiciu moral; reclamantului Spiridonov 3,600 Euro cu
titlu de prejudiciu moral și 100 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.