La data de 03 martie 2015 Curtea a făcut publică hotărârea în cauza Pisaroglu c. Moldovei (cererea nr. 21061/11).

În cauza Pisaroglu c. Moldovei, reclamantul este Natalia Pisaroglu, născută în 1987, din Chișinău.

În 2010 reclamantul a fost arestat, fiind acuzat de trafic de ființe umane și plasat în detenție.

La momentul prezentării observațiilor pe marginea admisibilității și fondului cauzei, reclamantul era deținut în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Potrivit reclamantului, condițiile de detenție din penitenciar erau proaste, în particular reclamantul a pretins că celulele erau supraaglomerate, erau murdare și reci, fără acces la lumină sau aer curat, fără așternuturi, alimentație de calitate proastă, duș doar o dată în săptămână, doar apă rece, haine urmau a fi spălate și uscate doar în celulă.

În fața Curții, invocând art. 3 CEDO, s-a plâns de condițiile proaste de detenție în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, constituind tratament inuman și degradant.

Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 3 CEDO, notând că condițiile proaste de detenție au fost constatate pentru anii 2008, 2009 și 2010 de către Raportorul Special pentru tortură și alte forme crude, inumane sau degradante de tratament sau pedeapsă și de către Avocatul parlamentar. Guvernul nu a prezentat probe că, în perioada următoare, au avut loc îmbunătățiri considerabile în penitenciarul respectiv.

În aceste circumstanțe Curtea a considerat că nu existe motive  pentru a ajunge la o altă concluzie decât cea din cauza Hadji c. Moldovei (cererea nr. 32844/07, 41378/07, § 20, 14 februarie 2012). Corespunzător suferințele la care a fost supus reclamantul în perioada iulie 2010 – iulie 2014 au depășit nivelul inevitabil de suferință inerent detenției și au atins pragul de severitate contrar articolului 3 al Convenției.

Reclamantul a cerut 5,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral și 207 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului 3,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral și 207 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

În fața Curții reclamantul a fost reprezentat de V. Rahlea, avocat din Chișinău.