La data de 10 februarie 2015 Curtea a
pronunțat hotărârile
Brantom International S.R.L. și alții c. Moldovei (cererea nr. 42572/09) și Parasca c. Moldovei (cererea. 17986/09).

***

În cauza Brantom International S.R.L. și alții c. Moldovei, reclamanții sunt: o societate
cu răspundere limitată Brantom International, al doilea reclamant este
Vladimir Prudscoi și al
treilea reclamant este Iuri Periev.

La o
data necunoscută,
al
doilea și al treilea reclamant au cerut autorităților locale privatizarea locuinței
sale. În urma unui contract semnat la data de 07 februarie 2002, al doilea și
al treilea reclamant au devenit proprietarii locuinței. La data de 28 februarie
2002, aceștia au vândut locuința primului reclamant.

La data de 23
noiembrie 2004, compania S. a intentat o acțiune de anulare a
deciziei de privatizare a imobilului nominalizat.

Prin hotărârea
din 4 noiembrie 2005 judecătoria Buiucani a admis acțiunea, constatând, printre
altele, că al doilea și al treilea reclamant nu trăiau apartamentul în cauză,
la momentul privatizării.

La data de 23
februarie 2006, Curtea de Apel Chișinău a respins apelul primului reclamant și
a menținut hotărârea din 4 noiembrie 2005.

Prin decizia
Curții Supreme de Justiție din 13 septembrie 2006 a fost admis recursul
declarat, casate deciziile instanțelor inferioare și a fost respinsă acțiunea companiei
S.

Prin decizia
Curții Supreme de Justiție din 25 februarie 2009 a fost admisă cererea de
revizuire declarată de către compania S., pe motiv că au fost descoperite
circumstanței noi, care nu au putut fi cunoscute anterior și anume că al
treilea reclamant ar fi locuit pe o altă adresă o perioadă de 20 de ani.

Prin decizia Curții
Supreme de Justiție din 20 mai 2009 a fost respins recursul declarat împotriva hotărârii
Curții de Apel Chișinău la 23 februarie 2006 și a menținute deciziile
instanțelor inferioare.

În fața Curții,
invocând art. 6, 13 CEDO și art. 1 Protocolul Adițional, reclamanții s-au plâns
de încălcarea principiului securității raporturilor juridice, urmare a
admiterii cererii de revizuire.

La 06 iulie 2011 Guvernul a prezentat o declarație
unilaterală prin care a recunoscut violarea violarea art. 6 CEDO
, 13 și art. 1 Protocolul adițional, a propus suma de
2,500 Euro cu titlu de despăgubiri, fiecărui reclamant, și a cerut radierea
cererii de pe rol.

Curtea a respins declarația unilaterală propusă de
Guvern și solicitarea radierii cererii de pe rol.

Curtea a
constatat în unanimitate violarea art. 6 § 1 și art. 1 din Protocolul nr. 1
CEDO, în lumina jurisprudenței anterioare similare, urmare a anulării deciziei
din 13 septembrie 2006 și a considerat că nu este necesar să examineze separate
pretinsa violare a art. 13 CEDO.

Primul reclamant
a cerut 16,046 Euro cu titlu de prejudiciu material, 10,000 Euro cu titlu de
prejudiciu moral și 3,000 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

Curtea a acordat
primului reclamant suma de 16,046 Euro cu titlu de prejudiciu material, 2,000
Euro cu titlu de prejudiciu moral și 750 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

În fața Curții
reclamanții au fost reprezentați de
D. Avtudov, avocat din Chișinău.

***

În cauza Parasca c. Moldovei reclamantul este Parasca M.M., cetățean al
Republicii Moldova.

În fața Curții reclamantul s-a plâns, invocând
violarea art. 6 CEDO si art. 1 Protocolul adițional, de neexecutarea unei
hotărâri definitive din 10 octombrie 2008 privind asigurarea cu spațiu locativ.

La 15 mai 2014 Guvernul a prezentat o declarație
unilaterală prin care a recunoscut violarea violarea art. 6 CEDO și art. 1 Protocolul
adițional, a propus suma de 3,000 Euro cu titlu de despăgubiri și a cerut
radierea cererii de pe rol.

Reclamantul nu a fost de acord cu suma despăgubirii
propusă de Guvern în declarația unilaterală.

Curtea a respins declarația unilaterală propusă de
Guvern și solicitarea radierii cererii de pe rol.

Curtea a
constatat în unanimitate violarea art. 6 § 1 și art. 1 din Protocolul nr. 1
CEDO, în lumina jurisprudenței anterioare similare.

Reclamantul a
cerut 74,521 Euro, costul apartamentului, 12,750 Euro, prejudiciu material,
50,000 Euro prejudiciu moral și 1,000 Euro costuri și cheltuieli.

Curtea a acordat
reclamantului 12,750 cu titlu de prejudiciu material, 3,600 Euro cu titlu de
prejudiciu moral și 300 cu titlu de Euro costuri și cheltuieli.

În fața Curții
reclamantul a fost reprezentat de către P. Coșleț, avocat din Chișinău.