La 29 ianuarie 2015, în cadrul unei conferințe de presă anuale, dl Dean
Spielmann, președintele Curții Europene a Drepturilor Omului, a făcut public
raportul de activitate al Curții pentru anul 2014.

La 31 decembrie 2014 aproximativ 69,900 de cereri erau pendinte în fața
unui organ decizional, pe când în anul 2013 erau pendinte 99,900 de cereri, diminuare
cu 30%. Mai mult de jumătate din aceste cereri au fost înaintate
împotriva a patru State membre: Ucraina, Italia, Rusia și Turcia.

Potrivit acestui raport, în anul 2014, majoritatea din hotărârile
adoptate de Curte vizează 7 state membre a Consiliului Europei: Rusia – 129,
Turcia – 101, România – 87, Grecia – 54, Ungaria – 50, Italia – 44 și Ucraina –
40. În total fiind pronunțate 896 de hotărâri pe marginea a 2,388 de cereri,
fiind soluționate 86,063 de cereri, pe când în anul 2013 au fost soluționate 93,397
de cereri. În 756 de hotărâri Curtea a constatat cel puțin o violare a
Convenției de către Statul pârât.

În anul 2014 au fost alocate unui organ judiciar 56,250 de cereri, pe
când în anul 2013 au fost alocate 65,800 de cereri, o descreștere de 15%.

În 2014 83,675 de cereri au fost declarate inadmisibile sau radiate de
pe rol de către Judecătorul unic, Comitet sau Cameră, o descreștere de 7%
comparativ cu anul 2013, 89,740 de cereri.

În privința Moldovei – 1,105 de cereri (în anul 2013 1,356 de cereri)
au fost alocate unui organ judiciar (în acest sens situându-se pe locul 12 din
cele 47 de state membre); au fost comunicate Guvernului 73 de cereri (în
anul 2013 85 de cereri); 1,341 de cereri (în anul 2013 3,143 de cereri și în
anul 2012 1,905 de cereri) au fost declarate inadmisibile sau radiate de pe
rol; au fost pronunțate 24 hotărâri, pe marginea a 25 de cereri (19 hotărâri în
anul 2013).

Conform raportului Curții, la data de 31 decembrie 2014, 1,159 de
cereri pendinte (în anul 2013 -1,414 de cereri și anul 2012 – 3,250 de cereri)
erau îndreptate împotriva Moldovei, situându-se pe locul 14 în acest sens.

După numărul de cereri alocate unui organ judiciar raportat la populația
țării
, Moldova poziționându-se la locul 4, cu indicele 3,11 de cereri la
10,000 locuitori, pe când în anul 2013 indicele era de 3,8.

În privința Moldovei, pe parcursul anului 2014, Curtea a pronunțat 24
hotărâri, pe când în anul 2013
a pronunțat 19 hotărâri, dintre care în 21 hotărâri a
fost constatată cel puțin o violare a Convenției.

Analiza pe articole a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului
pronunțate în cauzele moldovenești în anul 2014:

– Dreptul la viață (Articolul 2 din Convenție) – 1 violare (sub aspect
material);

– Tratament inuman și degradant (Articolul 3 din Convenție) – 6
violări;

– Dreptul la libertate și siguranță (Articolul 5 din Convenție) – 4
violări;

– Dreptul la un proces echitabil (Articolul 6 din Convenție) – 8
violări;

– Dreptul la respectul vieții private și de familie (Articolul 8 din
Convenție) – 2 violări;

– Dreptul la un remediu efectiv (Articolul 13 din Convenție) – 2
violări; 

– Interzicerea discriminării (Articolul 14 din Convenție) – 1 violare;

–  Respectul proprietății (Articolul 1 Protocolul Adițional)
– 3 violări.

Cea mai importantă hotărâre, din punct de vedere juridic, pronunțată de
Curte pe parcursul anului 2014 împotriva Moldovei este hotărârea în cauza Urechean
și Pavlicenco c. Moldovei, cererile 27756/05 și 41219/07, din 02 decembrie
2014,  este cauza în care Curtea de la Strasbourg pentru prima dată a
examinat imunitatea președintelui țării.

Prin hotărârile
pronunțate în 2014 Guvernul Republicii Moldova a fost obligat să plătească
compensații în mărime de 217,482 EUR (315,363 EUR în anul 2013, 842,856 EUR în
2012 și EUR 371,258 în 2011).