La data de 13 ianuarie
2015 Curtea a pronunțat hotărârile Rimschi c. Moldovei (cererea nr. 1649/12)
și Silvestru
c. Moldovei
(cererea nr. 28173/10).

***

În cauza Rimschi,
reclamantul este Valentin Rimschi. La 21 iulie 2009, reclamantul a fost arestat
fiind acuzat de fabricarea și punerea în circulație a semnelor bănești false.
Mandatul de arest a fost prelungit cu 3 luni și de fiecare dată motivele
invocate au fost că reclamantul este sunt suspectat de o infracțiune gravă
pasibilă de pedeapsă mai mare de 15 ani. În rest deciziile instanței de a plasa
reclamantul în arest preventiv au fost nemotivate.

Ultima prelungire a
detenției reclamantului a avut loc la 19 august 2011. Instanța și-a motivat
decizia pe aceleași motive ca și anterior, iar recursul reclamantului a fost
respins de Curtea de Apel Chișinău la 5 septembrie 2011.

La 30 ianuarie 2012
reclamantul a fost condamnat, fiind stabilită pedeapsa închisorii 12 ani.

În fața Curții
reclamantul s-a plâns în baza art. 5 § 3 CEDO de durata detenției și de nemotivarea
plasării sale în arest. De asemenea, reclamantul s-a plâns în sensul art. 5 § 4
CEDO că la examinarea cererilor sale habeas corpus instanțele
naționale nu au luat în considerație nici un argument invocat de acesta.

Curtea a constatat, în
unanimitate, violarea art. 5 § 3 CEDO,
notând că reclamantul a fost ținut în detenție pentru 30 de luni, pe aceleași
motive. Aparent motivarea detenției se limita la parafrazarea motivelor
prevăzute în Codul de procedură penală, fără o explicație cum motivele respective
sunt aplicabile speței reclamantului. Instanțele naționale nu au explicat de ce
au considerat că reclamantul poate să se ascundă, și nici au explicat cum
acesta putea manipuleze probatoriul după mai mult de doi ani de la începerea
procedurilor. Prelungirile automate și de blanchetă a detenției reclamantului
sunt demonstrate, în continuare, de către ultimele decizii, unde instanțele
naționale au refolosit același text, doar schimbând data. Considerațiile
nominalizate sunt suficiente pentru a determina Curtea să concluzioneze că
detenția reclamantului a fost excesiv de lungă și nu s-a bazat pe motive
suficiente și relevante.

Curtea a considerat că
nu este necesar să examineze separat pretențiile reclamantului privind violarea
art. 5 § 4 CEDO.

Reclamantul a cerut
13,803 Euro cu titlu de prejudiciu material, 100,000 Euro cu titlu de
prejudiciu moral și 3,000 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului 3,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral.

În fața Curții reclamantul a fost reprezentat de I. Rotaru, avocat din Chișinău.

***

În cauza Silvestru,
reclamantul este Sergiu Silvestru născut în 1985, din Chișinău.

În aprilie 2008
reclamantul a fost arestat și plasat în detenție, fiind suspectat de viol
agravat și maltratarea unei femei.

La 29 decembrie 2009
reclamantul a fost găsit vinovat, fiind stabilită pedeapsa închisorii.

În perioada 30 aprilie
2008 și 06 septembrie 2010 reclamantul a fost deținut în Penitenciarul nr. 13,
unde potrivit reclamantului condițiile de detenție erau proaste, în particular,
celulele erau suprapopulate, murdare, alimentația de calitate proastă și că nu
a beneficiat de asistență medicală corespunzătoare.

În fața Curții
reclamantul s-a plâns, în baza art. 3 CEDO, de condițiile de detenție și de lipsa
asistenței medicale corespunzătoare, în Penitenciarul nr. 13.

Curtea a constatat, în
unanimitate, violarea art. 3 CEDO,
observând că în cauza Hadji c. Moldovei, a constatat violarea art. 3 CEDO din
cauza condițiilor proaste de detenție în Penitenciarul nr. 13 în perioada
martie 2007 – aprilie 2008. Curtea a notat în continuare că Guvernul nu a
prezentat probe că au avut loc îmbunătățiri considerabile în penitenciarul
respectiv în perioada următoare. Ea a notat că condițiile proaste de detenție au
fost constatate de către Raportorul Special pentru tortură și alte forme
crude, inumane sau degradante de tratament sau pedeapsă în anii
2008, 2009 și 2010 și de către Avocatul parlamentar.

Reclamantul a cerut 8,000
Euro cu titlu de prejudiciu moral și 700 Euro cu titlu de costuri și
cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului 5,500 Euro cu titlu de prejudiciu moral
și 500 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

În fața Curții reclamantul a fost reprezentat de T.
Copacinschi, avocat din Chișinău.