Prin hotărârea judecătoriei Centru din 18 decembrie 2014 a fost admisă acțiunea
Asociației Obștești
“Juriștii pentru Drepturile Omului” către Ministerul Afacerilor
Interne.

Instanța de judecată a hotărât
constatarea încălcării dreptului la viață privată a membrilor
Asociației Obștești “Juriștii pentru Drepturile Omului” cauzată prin
filmarea/fotografierea acestora și automobilelor lor de camerele staționare
de supraveghere a circulației rutiere instalate de Ministerul Afacerilor
Interne.

De asemenea instanța de judecată a
interzis Ministerului Afacerilor Interne să exploateze camerele staționare de
supraveghere a circulației rutiere, instalate de acesta.

Hotărârea nu este definitivă și executorie, și poate fi atacată la Curtea de Apel Chișinău.

Hotărârea judecătoriei Centru din 18
decembrie 2014 link.