La data de 18
noiembrie 2014 a
fost pronunțată hotărârea în cauza Baza de Transport Auto nr. 1  c. Moldovei, cererea nr. 36438/08

În cauza Baza de
Transport Auto nr. 1 c. Moldovei reclamantul este o persoană juridică,
înregistrată în Republica Moldova.

Compania reclamantă a
fost implicată într-un litigiu cu Primăria mun. Chișinău, în privința unui
teren.

Prin hotărârea Curții
de Apel Chișinău din 26 decembrie 2006 municipalitatea a fost obligată să vândă
terenul litigios companiei reclamante.

La data de 11 mai 2010
Primăria mun. Chișinău a executat din 26 decembrie 2006.

În perioada 2006 –
2010 compania reclamantă și executorul judecătoresc  au solicitat, în mod repetat, executarea
hotărârii din 26 decembrie 2006.

În fața Curții
reclamantul, invocând art. 6.1 CEDO, dreptul la un proces echitabil, și art. 1
Protocolul Adițional, protecția proprietății, s-a plâns de executarea tardivă a
hotărârii din 26 decembrie 2006. De asemenea, invocând art. 13 CEDO, s-a plâns
de lipsa unui recurs efectiv.

Curtea a constatat, în
unanimitate, violarea art. 6.1 CEDO
și art. 1 Protocolul Adițional,
notând
constatările frecvente anterioare a violării Convenției pe cauze similare.

De asemenea, Curtea a
constatat, în unanimitate, violarea
art. 13 CEDO, notând lipsa unui recurs efectiv, pe marginea violărilor
nominalizate.

Compania reclamantă a
cerut 33,884 EURO cu titlu de prejudiciu material, 5,000 EURO cu titlu de
prejudiciu moral și 800 EURO cu titlu de costuri și cheltuieli.

Curtea a acordat
companiei reclamante 1,800 EURO cu titlu de prejudiciu moral și 800 EURO cu
titlu de costuri și cheltuieli.