La data de 04 noiembrie 2014 a fost pronunțată
hotărârea pe cauza Tocarenco c. Moldovei.

În cauza Tocarenco
c. Moldovei
, reclamanta Iulia Tocarenco este căsătorită și are un copil
născut la 24 ianuarie 2012. Până la nașterea fiului, familia s-a instalat cu
traiul în casa socrilor reclamantei. La 30 iunie 2012, potrivit reclamantei,
socrul ar fi bătut-o cauzându-i leziuni corporale ușoare. În aceeași zi, ea a
fost alungată din acea casă. După acel eveniment, concubinul său T.A. și
părinții săi nu îi permit să-și viziteze copilul.

Reclamanta a depus mai multe plângeri al poliție, la
procuratură, organului de protecție a drepturilor copilului precum și
instanțelor naționale.

În rezultat, T.A. a primit un avertisment din partea
poliției să-i permită reclamantei să-și vadă copilul. El a fost de asemenea
amendat cu 6 EUR.

Plângerile la procuratură în ceea ce privește restricția
impusă de tată ca reclamanta să-și vadă copilul a fost respinsă, procurorii
considerând că este vorba despre un litigiu civil.

La 4 iulie 2012, reclamanta a depus la procuratură o
plângere că a fost supusă relelor tratamente de către socrul acesteia.
Procuratura a efectuat o investigație și a analizat un certificat medical
prezentat de către reclamantă, care atesta prezența unei echimoze pe braț.
Totuși, în absența altor probe, a fost clasată cauza, deoarece nu a putut fi
identificat vinovatul.

Reclamanta a formulat un recurs împotriva ordonanței
procurorului.

La 22 noiembrie 2012, organul de tutelă a emis un aviz
potrivit căruia, având în vedere vârsta copilului, ar trebui să locuiască cu
mama. Acel aviz conținea și orarul vizitelor, care nu a fost respectat de către
T.A.

La 13 decembrie 2012, reclamanta a depus o cerere de
divorț și de stabilire a domiciliului copilului cu mama. La 30 octombrie 2012,
judecătoria Botanica a respins printr-o încheiere fixarea imediată a
domiciliului copilului cu mama până la soluționarea cauzei în fond. Cauza este
încă pendinte în fața instanței de fond. Până în prezent, reclamanta nu și-a
văzut copilul.

În fața Curții, invocând art. 3 CEDO, reclamanta s-a
plâns de pasivitatea autorităților moldovenești de a ancheta relele tratamente
la care a fost supusă. Invocând art. 8 CEDO, reclamanta s-a plâns de
ineficiența autorităților moldovenești, care nu a întreprins eforturile
necesare de a reuni cu reclamanta cu fiul. Invocând art. 13 CEDO, reclamanta
s-a plâns de lipsa unui recurs intern efectiv pentru a-și putea formula
plângerea de încălcare a art. 8 CEDO.

Curtea a constatat în unanimitate violarea art. 8 CEDO, concluzionând că
autoritățile naționale trebuiau să i-a măsuri mai directe și specifice, în
scopul de a organiza și restabili contactul dintre reclamantă și copilul său.
Implicarea efectivă a autorităților naționale a fost necesară, deoarece copilul
avea doar cinci luni, când mama a fost lipsită de orice contact cu acesta.

Cu toate acestea,
situația nu s-a schimbat nici după 19 februarie 2013, când Curtea de Apel a
decis, printr-o încheiere dreptul de a stabili domiciliul copilului de la
reclamantă până la judecarea cauzei pe fond. Deși la 19 aprilie 2013, instanța
de judecată a dispus căutarea lui T.A. Curtea a acceptat că o astfel de măsură
ar putea fi rezonabilă și necesară.  Cu
toate acestea, s-a constatat că Guvernul nu a demonstrat căutarea lui A.T. s-a
realizat de fapt.

Curtea a decis să lase
fără examinare capătul din cerere privind violarea art. 13 CEDO, și a decis să
respingă ca vădit neîntemeiat capătul din cerere privind violarea art. 3 CEDO.

Reclamanta a cerut 40,000 Euro cu titlu de
prejudiciu moral și 5,500 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

Curtea a acordat
reclamantei suma de 9,500 Euro cu titlu de prejudiciu moral, notând faptul că reclamanta
a beneficiat de asistență juridică.

În temeiul art. 46
CEDO, având în vedere circumstanțele specifice ale acestui caz și necesitatea
urgentă de a pune capăt încălcarea dreptului reclamantei la respectarea vieții
sale de familie, Curtea a invitat autoritățile naționale să i-a toate măsurile
necesare pentru a facilita și a restabili contactul între mamă și copil.